Automatyzacja obiegu leków w szpitalu


Nowoczesne technologie stopniowo wkraczają do aptek szpitalnych i do apteczek oddziałowych. Pomagają personelowi w przygotowaniu leków, zapewniają bezpieczeństwo farmakoterapii i pozwalają zoptymalizować coraz to wyższe koszty funkcjonowania szpitala.

Firma MEDIM przy współpracy z zagranicznymi partnerami oferuje innowacyjne systemy identyfikowalności i zautomatyzowanego zarzadzania lekami i wyrobami medycznymi.

Nasze systemy przyczyniają się do ewolucji organizacyjnej szpitali w kierunku nowych modeli zarządzania zwiększających wydajności procesów związanych z obiegiem leków i wyrobów medycznych. Celem automatyzacji jest większe bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz optymalizacja kosztów leczenia.