Zautomatyzowane szpitalne systemy apteczne

Robot do automatycznego przygotowywania leków cytostatycznych


Przełom w sposobie przygotowywania leków cytostatycznych

SmartCompounder Chemo jest rozwiązaniem przeznaczonym do automatycznego przygotowywania spersonalizowanych terapii z wykorzystaniem leków cytostatycznych , w szpitalach oraz centrach onkologicznych.

Automatyzacja obiegu leków w szpitalu


Nowoczesne technologie stopniowo wkraczają do aptek szpitalnych i do apteczek oddziałowych. Pomagają personelowi w przygotowaniu leków, zapewniają bezpieczeństwo farmakoterapii i pozwalają zoptymalizować coraz to wyższe koszty funkcjonowania szpitala.

DRUGLOG – system weryfikacji poprawności przygotowania mieszanin dożylnych


DrugLog® może zweryfikować substancję aktywną i stężenie leku w gotowych preparatach dożylnych zanim zostaną podane pacjentom. Zwiększa wydajność pracy i podnosi bezpieczeństwo farmakoterapii.