Zautomatyzowane szpitalne systemy apteczne

Automatyzacja obiegu leków w szpitalu


Nowoczesne technologie stopniowo wkraczają do aptek szpitalnych i do apteczek oddziałowych. Pomagają personelowi w przygotowaniu leków, zapewniają bezpieczeństwo farmakoterapii i pozwalają zoptymalizować coraz to wyższe koszty funkcjonowania szpitala.

DRUGLOG – system weryfikacji poprawności przygotowania mieszanin dożylnych


DrugLog® może zweryfikować substancję aktywną i stężenie leku w gotowych preparatach dożylnych zanim zostaną podane pacjentom. Zwiększa wydajność pracy i podnosi bezpieczeństwo farmakoterapii.