DRUGLOG – system weryfikacji poprawności przygotowania mieszanin dożylnych


DrugLog® może zweryfikować substancję aktywną i stężenie leku w gotowych preparatach dożylnych zanim zostaną podane pacjentom. Zwiększa wydajność pracy i podnosi bezpieczeństwo farmakoterapii.

DrugLog® to unikalne połączenie najnowocześniejszego oprogramowania i niezawodnego sprzętu do spektroskopii absorpcyjnej. Przy minimalnym wysiłku użytkownicy mogą ustalić, czy przygotowany preparat dożylny zawiera odpowiednią substancję czynną w odpowiednim stężeniu.

PRZYGOTOWANIA LEKÓW NA ODDZIALE

Znaczna część leków jest przygotowywana przez personel medyczny na oddziale, często w stresujących warunkach, mogących prowadzić do błędu. DrugLog® to narzędzie, które gwarantuje personelowi i pacjentom maksymalne bezpieczeństwo w procesie przygotowywania i podawania leków dożylnych. Urządzenie szczególnie sprawdza się na oddziałach intensywnej opieki oraz oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych.

ZASADA DZIAŁANIA

Pobierz
Pobierz małą próbkę (0,3–0,5 ml) z przygotowanego roztworu.
Umieść w probówce pomiarowej
Wstrzyknij roztwór próbki do pojemnika jednorazowego.
Umieść w urządzeniu
Umieść kuwetę w urządzeniu DrugLog®.
Wykonaj pomiar
Rozpocznij test kilkoma kliknięciami na ekranie dotykowym i wyświetl wynik w ciągu 2–3 sekund.