Automatyczne Apteczki Oddziałowe IPSA Smart Hospital


IPSA SMART HOSPITAL to innowacyjne rozwiązania bazujące na nowoczesnej technologii wspierającej logistykę leków i wyrobów medycznych w jednostkach ochrony zdrowia.

System pozwala na zarządzanie mikro-logistyką i wspiera kliniczne procesy związane z obiegiem leków w celu osiągnięcia korzyści w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób aby móc realizować swoje zadania w dowolnym miejscu w szpitalu np. apteki szpitalne, oddziały, SOR, OIOM czy bloki operacyjne.

IPSA SMART HOSPITAL to najszersza na rynku gama urządzeń i oprogramowanie do dystrybucji leków i wyrobów medycznych dla szpitali.

IPSA Smart Hospital to elementem zintegrowanego system dystrybucji leków i wyrobów medycznych składających się m.in. z:

 • Automatycznych magazynów aptecznych;
 • Systemów przenośników taśmowych;
 • Tradycyjnych regały dla magazynu apteki szpitalnej;
 • Wózków i szuflad transportowych w standardzie ISO 600x400;
 • Urządzeń mobilne;
 • Urządzeń do weryfikacji poprawności przygotowania mieszanin dożylnych;
 • Wyposażenia dodatkowego (skanery, drukarki etykiet, itp.);
 • Oprogramowania zintegrowanego z urządzeniami.

Wybrane korzyści :

 • Pełna identyfikacja i kontrola leków na oddziałach
 • Kontrola zużycia leków na pacjenta
 • Zgodności podania ze zleceniem lekarskim
 • Obsługa kodów kreskowych 1D/2D
 • Identyfikacja pacjenta
 • Automatyczna inwentaryzacja i kontrola terminów ważności
 • Automatyczne zamówienia do apteki
 • Łączność bezprzewodowa Wi-Fi
 • Mobilne stacje lekowe
 • Integracja z systemami HIS
 • Wbudowane wagi i czujniki temperatury i wilgotności