TRISTEL JET


Wysoce skuteczny środek sporobójczy do mycia powierzchni medycznych zlokalizowanych blisko pacjenta

 • JET wykorzystuje autorską technologię opartą na ditlenku chloru (ClO2), w pełni udokumentowanym i wysoce skutecznym środku biobójczym. Ditlenek chloru ewidentnie zapobiega tworzeniu się biofilmu i uwalnia od niego powierzchnie.
 • JET jest bardziej wydajny niż środki do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni na bazie podchlorynunsodu, tabletek chloru, czwartorzędowych związków amoniowych, fenoli lub aldehydów.
 • JET został specjalnie stworzony do dezynfekcji wysokiego poziomu często dotykanych powierzchni
  nieinwazyjnych wyrobów medycznych w pokojach pacjentów.

TYP PREPARATU

TECHNOLOGIA BEZAEROZOLOWA
JET jest pianką, którą można precyzyjnie aplikować na powierzchnie, bez rozpylania aerozoli.

RODZAJE ZASTOSOWANIA I UŻYCIA

Tristel JET nadaje się do codziennej, rutynowej dezynfekcji oraz spełnia najwyższy standard dezynfekcji: skuteczność wobec sporów. Udowodniono, iż JET osiąga pełną skuteczność w ciągu jednej minuty.

JET nadaje się do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu często dotykanych powierzchni nieinwazyjnych
wyrobów medycznych
 w pokojach pacjentów, na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach izolacyjnych,
w salach operacyjnych oraz na oddziałach onkologicznych i noworodkowych, takich jak:

– systemy monitorowania pacjenta
– stojaki infuzyjne
– stoliki łóżkowe
– szafki nocne
– pręcze
– materace
– krzesła toaletowe

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

2 x 800 ml JET w opakowaniu JET/SUR

MIKROBIOLOGIA

JET MA DZIAŁANIE SPOROBÓJCZE, PRĄTKOBÓJCZE, WIRUSOBÓJCZE, GRZYBOBÓJCZE I BAKTERIOBÓJCZE.
Środek dezynfekujący jest szczególnie skuteczny wtedy, gdy czas działania – tzn. czas, w którym udowodniono jego efektywność – jest krótszy niż czas, w którym powierzchnia wysycha. JET został przetestowany zgodnie ze
wszystkimi niezbędnymi normami europejskimi i jest skuteczny w ciągu jednej minuty wobec patogenów takich jak:

 • Clostridium difficile
 • Mycobacterium terrae
 • Norowirus
 • Wirus grypy A (H1N1)
 • Wirus zapalenia wątroby typu B
 • Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
 • Oporne na karbapenemy Enterobacteriaceae Klebsiella pneumoniae (CRE)
 • Gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA)
 • Oporne na wankomycynę Enterococcus faecium (VREfm)
 • Escherichia coli
 • Aspergillus brasiliensis
 • Candida auris

Wszystkie powierzchnie kontaktowe są zdezynfekowane na najwyższym poziomie, niezależnie od istniejącego ryzyka wystąpienia infekcji, w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa dla pacjenta

PRODUCENT

Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park
Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK