Tristel TRIO Wipes System


Tristel Trio jest wyjątkową, kompletną formułą do manualnego reprocesowania.

Składa się z następujących kroków: czyszczenie, dezynfekcja wyższego poziomu, płukanie i dokumentacja.

Spełnia wymagania KRINKO/ BfArM dotyczące reprocesowania semikrytycznych bezkanałowych wyrobów medycznych:

 • Chemikalia niepowodujące utrwalania białek,
 • Wzajemnie dopasowane substancje chemiczne,
 • Wydajność dezynfekcyjna odpowiednia do dezynfekcji końcowej,
 • Czysta mikrobiologicznie woda do płukania końcowego,
 • Dokumentacja procesu reprocesowania.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

 • System Tristel Trio Wipes został walidowany jako odpowiedni do reprocesowania m.in.
 • sond TEE,
 • sond transwaginalnych,
 • sond transrektalnych,
 • nasofaryngoskopów,
 • fiberskopów,
 • videolaryngoskopów.