DESCOSEPT PUR


Alkoholowy środek do szybkiej dezynfekcji

  • Nie zostawia osadów
  • O szybkim działaniu
  • Nie zawiera substancji zapachowych

TYP PREPARATU

Descosept Pur jest gotowym do użycia, nie zawierającym aldehydów środkiem dezynfekcyjnym opartym na etanolu do szybkiej i efektywnej dezynfekcji wyposażenia medycznego, wyrobów medycznych i wszelkiego rodzaju powierzchni. Szczególnie polecany do powierzchni trudnodostępnych. Descosept Pur nie zawiera perfum i nie pozostawia żadnych osadów. Dlatego jest szczególnie polecany do szybkiej dezynfekcji w przemyśle spożywczym jak również w kuchniach. Produkt jest dobrze tolerowany przez skórę i szczególnie zalecany dla osób ze skłonnościami do uczuleń i alergii ze względu na brak zawartości aldehydów i perfum.
Ze względu na brak zawartości aldehydów, zmiana koloru przedmiotów po użyciu Descosept Pur może być praktycznie wykluczona.
Nie należy używać do powierzchni wrażliwych na alkohol (np. szkło akrylowe).
Descosept Pur spełnia wszelkie niemieckie wymagania, co do unikania uczulających, niebezpiecznych substancji w zastosowaniach medycznych (TRGS 525/540).

ZASTOSOWANIE

bezaldehydowa dezynfekcja i mycie wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu, mycie i dezynfekcja odpornego na działanie alkoholu wyposażenia medycznego jak również wszelkiego rodzaju powierzchni. Ze względu na brak zawartości perfum i nie pozostawianie osadów produkt bardzo dobrze nadaje się do przemysłu spożywczego i kuchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać powierzchnie i przedmioty preparatem Descosept Pur z odległości około 30 cm. Powierzchnie i przedmioty muszą być dokładnie zwilżone. Po wymaganym czasie ekspozycji przetrzeć powierzchnie i przedmioty ręcznikiem papierowym. Aby zapobiec dużemu nasyceniu alkoholem powietrza w pomieszczeniu, należy spryskać chusteczkę i zwilżyć nią dezynfekowane powierzchnie.
Descosept Pur nie pozostawia na powierzchniach żadnych pozostałości ani filmu.

SKŁAD

100 g zawiera: 45,0 g etanolu

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, bezbarwny roztwór
Wartość pH koncentratu: ok. 6,5
gęstość (w 20 C) ok. 0.92 g/ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
1 L butelka 10 x 1 L 232000-001L
5 L kanister 3 x 5 L 323000-005L

DOZOWNIKI

Głowica rozpylająca do butelek 1L z ręcznym rozpylaczem, pompka dozująca do kanistra 5 L, kran do kanistra.

UWAGI

Łatwopalny. Nie wdychać par/ aerozolu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać natychmiast dużą ilością wody i ewentualnie zasięgnąć porady lekarza. Kanister przechowywać dobrze zamknięty. Trzymać z dala od źródła zapłonu Nie palić w czasie rozpylania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować maksymalnie 50 ml na m2. W zamkniętym pomieszczeniu maksymalna wartość nie powinna przekraczać 100 ml/m2 powierzchni podłogi.
Używać środków dezynfekcyjnych w sposób bezpieczny.
Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki oraz etykietę na opakowaniu.

MIKROBIOLOGIA

Descosept Pur działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo (c.albicans)/ drożdżobójczo
  • wirusobójczo (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Noro, Rota, Adeno)

CZAS DZIAŁANIA

Bakterie, (włącznie z MRSA),grzyby (c. albicans)/ drożdże wg. DGHM / ÖGHMP / VAH/ wg normy EN 13697
(* na liście DGHM w kolumnie 5 min.)
konc. 1 min*.
Tbc (M. terrae) wg normy EN 14348 konc. 30 s.
Tbc (M. avium) wg normy EN 14348 konc. 1 min.
B, (włącznie z MRSA), F wg. DVG dla przemysłu spożywczego konc. 5 min.
Dezaktywuje wirusy: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy wg. RKI konc. 30 sek.
Noro (MNV, Murine norovirus) wg normy EN 14476 konc. 1 min.
Adeno wg normy EN 14476 konc. 3 min.
Rota wg normy EN 14476 konc. 30 sek.

CZAS DZIAŁANIA WG. NORM EUROPEJSKICH

Obciążenie EN 1276
działanie bakteriobójcze
EN 1650
działanie grzybobójcze
EN 13697
działanie bakteriobójcze
EN 13697
działanie grzybobójcze
EN 14348
działanie myko-bakteriobójcze
EN 14476
działanie na wirusa Noro
EN 14476
działanie na wirusa Adeno
Niskie 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 1 min. 3 min.
Wysokie 1 min. 1 min. 1 min. 1 min.

EKSPERTYZY

Prof. Dr Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg nowych wytycznych DGHM/ VAM.
Dr. Suchomel, higienista, Wien: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg nowych wytycznych DGHM/ VAM.
Dr Steinmann, wirusolog, Bremen: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV.

Dr Steinmann, wirusolog, Bremen: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Adeno
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg normy EN 13697.Ekspertyza dot. skuteczności wobec bakterii i grzybów wg normy EN 1276 i EN 1650. Ekspertyza dot. skuteczności prątkobójczej wg normy EN 14348. Ekspertyza dot. skuteczności mykobakteriobójczej wg normy EN 14348 Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Noro (MNV). Ekspertyza dot. stosowania środka do powierzchni mających kontakt z żywnością wg. DVG 2007. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Rota.
Prof. Dr. Truyen, Leipzig: Figuruje na liście środków dezynfekujących DVG (Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Weterynaryjnej) dla obszaru spożywczego. Dr. F. Tilkes, Giessen: Ekspertyza dot. stosowania środka do powierzchni mających kontakt z żywnością wg. DVG w temp. 20°C.
Dr. Brill, higienista, Hamburg: Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Descosept Pur użytego w systemie Desco Wipes.
Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni chustami Desco Wipes nasączonymi preparatem Descosept Pur.
Ekspertyza dot. stosowania w zakresie środków spożywczych wg DVG.
Chemical Check GmbH, Steinheim: Przetestowanie preparatu Descosept Pur w obszarze spożywczym w wg. wytycznych HACCP.
Derma Consult GmbH, Alfter: Ekspertyza dot. tolerancji skórnej -patch- test.
Fa. Hettich Zentrifugen, badanie kompatybilności materiału – dezynfekcja wirówek laboratoryjnych firmy Hettich.

REJESTRACJA

Certyfikat wg. aktualnej listy DGHM/ VAH.
Figuruje na liście środków dezynfekujących ÖGHMP.
Figuruje na liście środków dezynfekujących DVG (Niemieckie Stowarzyszenie Medycyny Weterynaryjnej) dla obszaru spożywczego.
Figuruje na liście środków wirusobójczych IHO.
Figuruje na liście środków dezynfekcyjnych IHO dla obszaru spożywczego.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld