BIGUANID FLÄCHE N


Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

 • Nie zawiera aldehydów
 • Posiada dobre właściwości czyszczące
 • Prątkobójczy, skuteczny wobec wirusa Noro
 • O przyjemnym zapachu

TYP PREPARATU

Biguanid Fläche N jest wolnym od aldehydów i fenoli koncentratem do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, wyposażenia medycznego, masek do oddychania, inkubatorów jak również do wszystkich rodzajów powierzchni. Może być stosowany również w przemyśle spożywczym oraz kuchniach. Biguanid Fläche N jest zalecany do stosowania wszędzie tam, gdzie oprócz wysokich wymagań higienicznych wymagane jest unikanie nieprzyjemnych zapachów. Biguanid Fläche N jest preparatem przyjaznym dla użytkownika na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Preparat zawiera bardzo efektywne inhibitory korozji. Jest skuteczny wobec prątków gruźlicy oraz wirusów Noro.

ZASTOSOWANIE

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych: mycie i dezynfekcja wyrobów medycznych, wyposażenia medycznego, masek do oddychania, inkubatorów.

Sposób użycia

Biguanid Fläche N można stosować:

 • przez metodę mycia i wycierania, np. „dwóch wiader” lub podobną.
 • przez dozowanie z centralnych lub niecentralnych urządzeń dozujących (BAM sprawdzony dla urządzeń ZNG 12, WINCO ZEL 12, DG 1, DG 2, DG 3,
 • przez dozowanie z butelek lub worków dozujących,
 • przy pomocy maszyn myjących,
 • przez rozpylanie z urządzeń stacjonarnych lub mobilnych.
 • do wszystkich zlewów odpornych i nieodpornych na temperaturę.
 • do nasączania chust Desco Wipes i Eco Wipes.

Wskazówka: Przy silnie zabrudzonych powierzchniach stosować dodatkowy środek myjący na bazie niejonotwórczych środków powierzchniowo-czynnych, takich jak Hansa Clean Spezial.

CZAS DZIAŁANIA WG. NORM EUROPEJSKICH

obciązenie EN 1276 bakterie EN 1650 drożdże EN 13697 bakterie EN 13697 drożdże
Warunki brudne 0,25% 5 minut 0,25% 5 minut 0,25% 5 minut 0,5% 5 minut
Warunki czyste 0,5% 5 minut 0,75% 5 minut 0,25% 5 minut 0,5% 5 minut
obciązenie EN 14476 Wirus Noro EN 14476 Wirus Adeno
Warunki czyste 1% 60 minut 2% 240 minut

CZAS DZIAŁANIA WG. DVG

Czas reakcji wg DVG w temp. 20°C (8 lista środków dezynfekcyjnych DVG) – C branża spożywcza dla czasu 30 min.
Stężenia użytkowe podane w procentach objętościowych (% obj.)
Bakterie (strefa słabo obciążona): kol. 5b: 0,25% 30 min.
Drożdże (strefa słabo obciążona): kol. 6b: 0,75% 30 min.

SKŁAD

100 g koncentratu zawiera: 16,0 g Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16 alkilodimetylo, chlorki.
Zawiera: 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne tenzydy 5-15%, środki dezynfekujące, środki zapachowe.
Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie ze wskazówkami UE

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, niebiesko-zielony płyn
Wartość pH: 8,5 +/- 0,5
Gęstość: ok. 1,00 g/ ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

100 g koncentratu zawiera: 16,0 g Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-16 alkilodimetylo, chlorki.
Zawiera: 15-30% niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne tenzydy 5-15%, środki dezynfekujące, środki zapachowe.
Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie ze wskazówkami UE

SKŁAD

Pojedyncze opakowania Jedn. sprzedaży Nr katalogowy
40 ml saszetka 200 x 40 ml 201000-040M
1 L butelka z dozownikiem 10 x 1 L 201000-001L
2 L butelka 6 x 2 L 201000-002L
5 L kanister 3 x 5 L 201000-005L
10 L kanister 1 x 10 L 201000-010L

DOZOWNIKI

Pompka dozująca do butelki 2 L, kanistra 5 i 10 L, kran do kanistra, otwieracz do kanistra, automat dozujący.

UWAGI

Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje oparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wdychać par. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt i odpad usuwać jako odpad niebezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacja na etykiecie preparatu.

mikrobiologia

Biguanid Fläche N działa:

 • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
 • prątkobójczo
 • grzybobójczo (C. albicans) / drożdzobójczo
 • dezaktywująco na wirusy HBV/ HIV, HCV, Noro, Rota, Papova/ Polyoma, Adeno, Vaccinia, grypy

stężenia użytkowe i czas działania

Dezynfekcja powierzchni z dezynfekcją mechaniczną (poprzez przecieranie) bakterie (włącznie z MRSA), grzyby ( C. albicans)/ drożdże wg. VAH /DGHM (z podwyższonym obciążeniem organicznym w obszarze medycznym) 1,0% 5 min.
0,75% 15 min.
0,5% 60 min.
Bakterie wg. normy 13697 z obciążeniem 0,5% 5 min.
Grzyby wg. normy 13697 z obciążeniem 0,75% 5 min.
Bakterie wg. normy 1276 z obciążeniem 0,5% 5 min.
Grzyby wg. normy 1650 z obciążeniem 0,75% 5 min.
Bakterie, grzyby, Tbc, dezaktywuje wszystkie wirusy otoczkowe wg. RKI włącznie HBV,  HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy, Rota (z podwyższonym obciążeniem organicznym) 0,5% 15 min.
Noro (MNV) wg. normy EN 14476 1,0% 60 min
Papova/ Polyoma 1,0% 60 min
Adeno wg. normy EN 14476 2,0% 4 godz.

ekspertyzy

Prof. Dr Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg DGHM/ VAH. Ekspertyza dot. masek do oddychania. *Ekspertyza dot. stosowania w zakresie środków spożywczych wg DVG 30.11.2011r.
Dr. W.U. Farber, Giessen: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia zarazków gruźlicy.
Dr. Pitten,, higienista, Gießen: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg DGHM/ VAH. Ekspertyza dot. szybkiej dezynfekcji.
Dr. Brill, higienista, Hamburg: Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Biguanid Fläche N użytego w systemie Desco Wipes i Eco Wipes. Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni chustami Desco Wipes i Eco Wipes nasączonymi preparatem Biguanid Fläche N. Ekspertyza dot. stosowania w zakresie środków spożywczych wg DVG.
Prof. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. stosowania w zakresie środków spożywczych wg DVG. Ekspertyza wg. normy EN 1276, EN 1650 i EN 13697.Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusa Noro (MNV) wg normy EN 14476.
Dr Steinmann, wirusolog, Bremen: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów: Rota, Papova/ Polyoma, HCV (BVDV), Adeno, Vaccinia.
Konrad Hornschuch AG: Opinia dot. dezynfekcji materiałów min. „sztucznej skóry” preparatem Biguanid Fläche N.
Schmitz & Söhne, Wickede: Opinia dot. stosowania środka do urządzeń medycznych i materacy firmy Schmitz & Söhne.
Anker Teppichöden, Düren: dopuszczenie do wykładzin dywanowych Anker-Clinic Teppichöden.

rejestracja

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH.
Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych w zakresie środków spożywczych DVG (Niemieckie Towarzystwo Medyczno-Weterynaryjne).
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld