THERMO CLEAR


Środek myjąco-płuczący do kaczek i basenów

  • zapobiega osadzaniu się kamienia w myjniach do kaczek i basenów
  • zapobiega powstawianiu smug i zacieków
  • niskopieniący

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

THERMO CLEAR przeznaczony jest do mycia i termicznej dezynfekcji basenów i kaczek w automatycznych myjniach-dezynfektorach. Środek zapobiega powstawaniu smug i zacieków, zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego w myjniach. Jest preparatem niskopieniącym.
THERMO CLEAR ulega biodegradacji (wg. wytycznych UE dotyczącej detergentów) ponieważ opiera się na kwasie cytrynowym.

ZASTOSOWANIE

THERMO CLEAR idealnie nadaje się do mycia i termicznej dezynfekcji basenów i kaczek w automatycznym myjniach-dezynfektorach wiodących producentów.
THERMO CLEAR zapobiega osadzaniu się kamienia kotłowego w myjniach do kaczek i basenów. Nie stosować w myjniach wykorzystujących metodę nietermiczną

SPOSÓB UŻYCIA

Kaczki i baseny umieścić w myjni zgodnie z instrukcją (np. wg planu higieny). W procesie mycia wszystkie powierzchnie i zagłębienia muszą być dostępne dla preparatu. Przy stosowaniu do końcowego płukania należy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta basenów.
Uwaga dotycząca ustawienia programu: 30°C
Nie dodawać w temperaturze poniżej 30°C.

INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska procesami oraz spełniają normy wysokiej jakości.

DOZOWANIE

W zależności od zabrudzenia i twardości wody 1-3 ml/L
(patrz wskazówki producenta)
(0,1 – 0,3%)
Preparat może być dozowany w ilości 0,5 ml na każde 5°dH
Środek musi być dozowany przez wykwalifikowany personel!

SKŁAD

Kwas cytrynowy, inhibitory korozji, niejonowe związki powierzchniowe, czynnik kompleksujący, rozpuszczalniki.

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Wygląd: klarowny, bezbarwny roztwór
Wartość pH koncentratu 2,0 +/- 0,5
Gęstość (w 20OC): 1,045 g/ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
5 L kanister 3 127000-005L

AKCESORIA

Kran do kanistra, klucz do kanistra.

INFORMACJE DODATKOWE

Działa drażniąco na oczy. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

STATUS PRODUKTU

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld