ASEPTOMAN


Środek do dezynfekcji rąk

  • Wyjątkowo przyjazny dla skóry
  • Nie zawiera składników podrażniających skórę
  • Zawiera składniki pielęgnujące

TYP PRODUKTU

Alkoholowy preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Przyjazny dla skóry Nie zawiera składników, które mogą mieć działanie drażniące lub powodować uczulenie. Posiada w swoim składzie substancje nawilżające, które zapobiegają odwodnieniu skóry. Skuteczny wobec wirusów Noro i Rota. Preparat wykazuje przedłużone działanie do 3 godzin.

ZASTOSOWANIE

Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat należy wcierać w suche ręce.
Higieniczna dezynfekcja rąk konc. 30 sek.*
Chirurgiczna dezynfekcja rąk konc. 1,5 min.*
* Ręce muszą pozostawać dobrze zwilżone produktem przez cały czas użytkowy.

MIKROBIOLOGIA

Aseptoman działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo grzybobójczo (C. albicans)/drożdżobójczo
  • wirusobójczo (HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro)

SKŁAD

100 g gotowego do użytku roztworu zawiera:
2-propanol 63,14 g
substancje pomocnicze:
1,3 butandiol, lanolin-poly(oxyethylene)-xx, substancje zapachowe, woda oczyszczona

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
150 ml butelka 20 x 150 ml
500 ml butelka 20 x 500 ml 403000-500M
1 L butelka 12 x 1 L 403000-001L
1 L butelka 12 x 1 L 403000-005L

DOZOWNIKI

Pompka dozująca do butelek 500 ml i 1 L, pompka dozująca do kanistrów 5 L, kran do kanistrów 5 L, otwieracz do kanistrów, dozownik ścienny do butelek 500 ml i 1 L.

INFORMACJE DOTATKOWE

Produkt łatwopalny! Temperatura zapłonu 23OC. Przechowywać z dala od źródeł ognia – nie palić tytoniu. Działa drażniąco na oczy. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.. Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie lub ulotce.

CZAS DZIAŁANIA

Higieniczna dezynfekcja rąk wg. VAH/DGHM/ EN 1500
konc. 30 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk wg. VAH/DGHM/ EN 12791
konc. 1,5 min.
Bakterie, (włącznie z MRSA), grzyby (C. albicans) / drożdże
Tbc konc. 1 min.
Skuteczny wobec wirusów otoczkowych: HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy wg RKI konc. 15 sek.*
Rota konc. 15 sek.*
Noro wg. EN 14476 (MNV) konc. 1 min.

* Przy higienicznej dezynfekcji rąk należy przestrzegać minimalnego czasu 30 sek.

CZAS DZIAŁANIA WG. NORM EUROPEJSKICH

bakterie wg. normy

EN 1040

drożdze wg. normy

EN 1275

higieniczna dezynfekcja rąk wg. normy

EN 1500

chirurgiczna dezynfekcja rąk wg. normy

EN 12791

wirus noro (MNV) wg. normy

EN 14476

15 sek. 15 sek. 30 sek. 1,5 min. 1 minuta

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, bezbarwny płyn
Wartość pH: 7 – 8,6

EKSPERTYZY

Prof. Dr Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem:
Ekspertyza dot. higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wg wytycznych DGHM/ VAH (wg normy DIN EN 1500/ DIN EN 12791).
Prof. Dr. Heeg, higienista szpitalny, Tübingen:
Ekspertyza dot. Higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk wg wytycznych DGHM/ VAH (wg normy DIN EN 1500/ DIN EN 12791).
Dr Färber, higienista, Giessen:
Ekspertyza dot. skuteczności prątkobójczej.
Prof. Werner, higienista, Schwerin:
Ekspertyza dot. skuteczności wobec MNV (Noro) wg. normy EN 14476. Skuteczność bakteriobójcza wg. wytycznych DIN EN 1040, 24.08.2011. Skuteczność drożdżobójcza wg. wytycznych DIN EN 1275, 24.08.2011.
Dr Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia. Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów Rota. Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV (HCV).
Dr. Ingrid Rapp
, wirusolog, Ochsenhausen: Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia wg. DVV/RKI. Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV.
Dr. Voss, Dermatest GmbH, Münster: Ekspertyza dot. tolerancji skórnej (patch- test).
Certyfikat VAH dot. higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, 30.08.2011.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych VAH.
Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych RKI.
Pozwolenie nr 4171/10 na obrót produktem biobójczym.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

Pliki do pobrania


Aseptoman

Rozmiar: 240 KB