DESCOSEPT PUR WIPES RTU


Alkoholowy środek do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni

 • proste i szybkie w użyciu
 • odpowiednie do zastosowania w obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia i w obecności pacjentów
 • skuteczne wobec wszystkich wirusów otoczkowych oraz rota- i norowirusów

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Chusteczki DESCOSEPT PUR WIPES RTU są gotowymi do użycia, nasączonymi alkoholowym roztworem dezynfekującym chusteczkami do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz powierzchni w obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia i w obecności pacjentów. Po użyciu DESCOSEPT PUR WIPES RTU nie jest wymagane dodatkowe przecieranie lub spłukiwanie.
Obok skutecznego działania biobójczego wobec bakterii (włącznie z prątkami i MRSA) i grzybów drożdżopodobnych zapewniają również szybką i pewną dezaktywację wirusów otoczkowych oraz rota- i norowirusów.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych: Do szybkiej dezynfekcji odpornych na działanie alkoholu, nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

WŁAŚCIWOŚCI MIKROBÓJCZE:

DESCOSEPT PUR, którym chusteczki są nasączone, charakteryzuje się skutecznym działaniem:

 • bakteriobójczym (włącznie MRSA)
 • prątkobójczym
 • drożdżakobójczym (C. albicans)
 • dezaktywującym wirusy (HBV, HIV, HCV, VACV, BVDV, grypy, rota, noro)

STĘŻENIE I CZASY KONTAKTU

Właściwości mikrobójcze 30 sek. 1 min. 2 min.
dezynfekcja powierzchni zgodnie z DGHM/VAH (bakterie, drożdże) (*na liście VAH umieszczony w kolumnie 5 min) z działaniem mechanicznym, warunki brudne
z działaniem mechanicznym, warunki czyste
bez działania mechanicznego, warunki brudne
skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z HBV/ HIV /HCV (ograniczone działanie wirusobójcze) Rota zgodnie z dyrektywą RKI/ DVV
Vaccinia
BVDV
Rota EN 14476
Noro (MNV) EN 14476, warunki czyste
prątkobójczy (M. terrae) EN 14348, warunki czyste
prątkobójczy (M. avium) EN 14348, warunki czyste
EN 1276 bakterie, warunki czyste
EN 1276 bakterie, warunki brudne
EN 1650 (C. albicans) drożdże, warunki czyste
EN 1650 (C. albicans) drożdże, warunki brudne
EN 13697 bakterie, warunki czyste
EN 13697 bakterie, warunki brudne
EN 13697 (C. albicans) drożdże, warunki czyste
EN 13697 (C. albicans) drożdże, warunki brudne
Odpowiednie do stosowania w obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia zgodnie z zaleceniami VAH z września 2014 r. dotyczącymi systemów dozowania chust
Odpowiednie do stosowania w obszarach bez lub o ewentualnym ryzyku zakażenia zgodnie z zaleceniami VAH z września 2014 r. dotyczącymi systemów dozowania chust

SPOSÓB UŻYCIA

Chusteczki DESCOSEPT PUR WIPES RTU są gotowe do użycia i mogą być bezpośrednio stosowane do dezynfekcji powierzchni i produktów medycznych. Należy rozciąć opakowanie chusteczek i wraz z opakowaniem foliowym włożyć do wiaderka dystrybutora. Po pobraniu chusteczki należy natychmiast zamknąć pokrywkę wiaderka, by uniknąć wyparowywania roztworu dezynfekującego i ewentualnej kontaminacji. Przed ponownym napełnieniem należy zdezynfekować pojemnik i jego pokrywkę. Dezynfekowane powierzchnie należy przetrzeć tak, by w pełni zostały zwilżone.
Następnie należy odczekać do całkowitego wyschnięcia.
Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (szkło akrylowe)!

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

Odpowiednie do wszystkich odpornych na działanie alkoholu powierzchni. Nie nadają się do szkła akrylowego (PMMA).

SKŁAD

100 g roztworu zawiera 45,0 g etanolu jako substancję czynną.
Nie zawiera substancji zapachowych, brak składników pozostających na powierzchni

DANE FIZYKO-CHEMICZNE:

Pojedyncze opakowania Jedn. sprzedaży Nr katalogowy
1 opakowanie – 120 szt. chusteczek w rolce o wymiarach 17,5 x 36 cm 2 x 1 rolka

DOZOWNIKI

Wiaderko/ dystrybutor do Eco Wipes i Deco Wipes – duże.

INFORMACJE DODATKOWE

Substancja stała łatwopalna
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie wdychać oparów. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Zawartość/pojemniki odprowadzać do zarejestrowanej firmy zajmującej się usuwaniem odpadów lub lokalnego punktu zbiorczego usuwania odpadów.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych: Do szybkiej dezynfekcji odpornych na działanie alkoholu, nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

WŁAŚCIWOŚCI MIKROBÓJCZE:

DESCOSEPT PUR, którym chusteczki są nasączone, charakteryzuje się skutecznym działaniem:

 • bakteriobójczym (włącznie MRSA)
 • prątkobójczym
 • drożdżakobójczym (C. albicans)
 • dezaktywującym wirusy (HBV, HIV, HCV, VACV, BVDV, grypy, rota, noro)

STATUS PRODUKTU

Dane dotyczą płynu DESCOSEPT PUR:
Certyfikat wg. aktualnej listy DGHM/ VAH.
Figuruje na liście środków dezynfekujących ÖGHMP.
Figuruje na liście środków wirusobójczych IHO (www.iho-viruzidie-liste.de).
Figuruje na liście środków dezynfekcyjnych IHO dla obszaru spożywczego (www.iho-desinfektionsmittel-liste.de). Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

TRWAŁOŚĆ

Okres trwałości wynosi do 6 tygodni od daty otwarcia opakowania chusteczek.

EKSPERTYZY

Prof. Dr Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg nowych wytycznych DGHM/ VAM.
Dr. Suchomel, higienista, Wien: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg nowych wytycznych DGHM/ VAM.
Dr Steinmann, wirusolog, Bremen: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV.
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg normy EN 13697.Ekspertyza dot. skuteczności wobec bakterii i grzybów wg normy EN 1276 i EN 1650. Ekspertyza dot. skuteczności prątkobójczej wg normy EN 14348. Ekspertyza dot. skuteczności mykobakteriobójczej wg normy EN 14348 Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Noro (MNV) wg. normy EN 14476. Ekspertyza dot. stosowania środka do powierzchni mających kontakt z żywnością wg. DVG 2007. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Rota wg normy EN 14476.
Dr. Brill, higienista, Hamburg: badanie stabilności mikrobiologicznej / okresu trwałości chusteczek DESCOSEPT PUR WIPES RTU Chemical Check GmbH, Steinheim: Przetestowanie preparatu Descosept Pur w obszarze spożywczym w wg. wytycznych HACCP. Derma Consult GmbH, Alfter: Ekspertyza dot. tolerancji skórnej -patch- test.
Fa. Hettich Zentrifugen, badanie kompatybilności materiału – dezynfekcja wirówek laboratoryjnych firmy Hettich.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld