DESCOSEPT SENSITIVE WIPES


Nasączone alkoholem chusteczki do szybkiej dezynfekcji wrażliwych powierzchni

  • nie pozostawiają smug
  • materiał o wysokiej kompatybilności
  • skuteczne wobec norowirusów.

TYP PREPARATU

Descosept sensitive Wipes są gotowymi do użycia, nasączonymi chusteczkami do szybkiej dezynfekcji wrażliwych powierzchni. Chusteczki Descosept sensitive Wipes są odpowiednie szczególnie do dezynfekcji ekranów i wrażliwych powierzchni. Kombinacja chusteczki i płynu do nasączania jest optymalnie zharmonizowana, co daje możliwość skutecznej dezynfekcji. Chusteczki Descosept sensitive Wipes są wyjmowane pojedynczo z zamykanego i przyjaznego dla użytkownika opakowania typu flowpack.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia odpornych na działanie alkoholu, nieinwazyjnych produktów medycznych. Odpowiednie zwłaszcza do ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych.

ZAKRES SKUTECZNEGO DZIAŁANIA I CZAS ODDZIAŁYWANIA

Zakres skutecznego działania 30 sek. 1 min.
dezynfekcja powierzchni wg DGHM/VAH (działanie bakteriobójcze i i drożdżakobójcze) wysokie obciążenie
niskie obciążenie
skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych zgodnie z RKI/DVV
włącznie z HBV/HIV/HCV (ograniczone działanie wirusobójcze) VACV
BVDV
rotawirus zgodnie z normą EN 14476
norowirus (MNV) zgodnie z normą EN 14476, niskie obciążenie
prątkobójczy (M. terrae) zgodnie z normą EN 14348, niskie obciążenie
prątkobójczy (M. avium) zgodnie z normą EN 14348, niskie obciążenie
Odpowiedni do stosowania w obszarach o podwyższonym ryzyku zakażenia zgodnie z wytycznymi VAH z września 2014 r. dotyczącą systemów aplikacji chusteczek
Odpowiedni do stosowania w obszarach bez lub o ewentualnym ryzyku zakażenia zgodnie z wytycznymi VAH z września 2014 r. dotyczącą systemów aplikacji chusteczek

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie należy dokładnie przetrzeć chusteczkami Descosept sensitive Wipes. Należy przy tym zwrócić uwagę, by zostały one w pełni zwilżone, oraz należy przestrzegać czasu oddziaływania.

SKŁAD

100 g roztworu jako substancję czynną zawiera: 45,0 g etanolu.

OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania Jedn. sprzedaży Nr katalogowy
1 opakowanie typu flowpack á 80 chusteczek rozmiar chusteczek 20×22 cm 12 x 1 opakowanie typu flowpack

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt łatwopalny Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Unikać wdychania pary.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsiębiorstw zbierania lub usuwania odpadów.

ZAKRES SKUTECZNEGO DZIAŁANIA:

Descosept sensitive Wipes charakteryzują się skutecznym działaniem:

  • bakteriobójczym (włącznie MRSA)
  • drożdżakobójczym (C. albicans)
  • prątkobójczym
  • mykobakteriobójczym
  • dezaktywującym wirusy, włącznie z wirusami HBV, HIV, HCV, VACCINIA, BVDV, grypy (ograniczone działanie wirusobójcze)
  • wobec rota- i norowirusów

EKSPERTYZY

prof. dr Schubert, specjalista ds. higieny, Frankfurt: ekspertyza dotycząca dezynfekcji powierzchni, zgodnie z wymogami DGHM/VAH.
dr Suchomel, specjalista ds. higieny, Wiedeń: ekspertyza dotycząca dezynfekcji powierzchni, zgodnie z wymogami DGHM/VAH.
dr Steinmann, specjalista ds. wirusologii, Brema: ekspertyza dotycząca skuteczności wobec wirusa Vaccinia. Ekspertyza dotycząca skuteczności wobec wirusa BVDV.
prof. dr Werner, specjalista ds. higieny, Schwerin: ekspertyza dotycząca skuteczności biobójczej wobec wirusa Noro MNV. Ekspertyza dotycząca skuteczności biobójczej wobec wirusa Rota. Ekspertyza dotycząca skuteczności mykobakteriobójczej i prątkobójczej, zgodnie z normą EN 14348.

WYKAZ LIST ZAWIERAJĄCYCH PRODUKT/STATUS PRODUKTU

Umieszczony na aktualnej liście VAH środków do dezynfekcji.
Umieszczony na aktualnej liście ÖGHMP środków do dezynfekcji.
Spełnia wymogi dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Produkty firmy Dr. Schumacher GmbH wytwarzane są według nowoczesnych, bezpiecznych i ekologicznych metod. Dzięki zachowaniu wysokich standardów jakości zapewniona jest trwała, bardzo wysoka jakość produktów.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld