THERMOSHIELD® DESINFEKTANT


Dezynfekujący środek do chemiczno- termicznej obróbki endoskopów

  • Przyjazny dla użytkownika ze względu na niską zawartość aldehydu
  • O słabym zapachu
  • Wirusobójczy zgodnie z wytycznymi RKI

TYP PREPARATU

Thermoshield® Desinfektant jest nowym, chroniącym materiał i przyjaznym w użyciu preparatem do chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia giętkich i sztywnych endoskopów i wrażliwych termicznie materiałów w temperaturze 50-60ºC. W połączeniu z neutralnym środkiem myjącym Thermoshield® NR daje optymalny efekt szybkiego mycia i dezynfekcji.
Thermoshield® Desinfektant ma właściwości chroniące materiał które wynikają ze skutecznego systemu produkcji opartego na bazie glutaraldehydów.
Thermoshield® Desinfektant jest szczególnie przyjazny w użyciu ze względu na niską zawartość aldehydów i redukcję przykrego zapachu.

ZASTOSOWANIE

Thermoshield® Desinfektant nadaje się szczególnie do chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia giętkich endoskopów w połączeniu z neutralnym środkiem myjącym Thermoshieldn® NR. Do użytku we wszystkich myjniach endoskopowych takich firm jak: BHT, Belimed, Hamo, Olympus i Wassenburg.

SPOSÓB UŻYCIA

Włożyć narzędzia zgodnie z zaleceniami (np. plan higieny) do maszyny. Wszystkie powierzchnie i zagłębienia, które mają zostać zdezynfekowane, muszą być dostępne dla dezynfekcji maszynowej.
Krok 1. Mycie za pomocą Thermoshield® NR
Krok 2. Dezynfekcja za pomocą Thermoshield® Desinfektant
Uwaga (ważne przy ustawianiu programu) nie dodawać środka przed osiągnięciem temperatury 35ºC.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
5 L kanister 3 x 5 L 134000-005L

DOZOWNIKI

Kran do kanistra, klucz do kanistra.

UWAGI

Szkodliwy dla zdrowia. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Możliwa reakcja alergiczna przy kontakcie ze skórą i przy wdychaniu.
Unikać kontaktu roztworu użytkowego / koncentratu ze skórą i oczami. Zabrudzone preparatem miejsca natychmiast spłukać wodą. Podczas pracy ze środkami dezynfekcyjnymi należy nosić rękawice i okulary ochronne. W razie wypadku lub złego samopoczucia należy zwrócić się po poradę lekarską. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

MIKROBIOLOGIA

W temperaturze 50-55C Thermoshield® Desinfektant działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA), Enterococcus faecium
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo
  • wirusobójczo wg. wytycznych RKI (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma/ Papova, Polio)

STĘŻENIA UŻYTKOWE I CZAS DZIAŁANIA

B, włącznie z Enterococcus faecium, Tbc, MRSA, F: 1,0% 5 min
Vakzinia 1,0% 5 min.
Adeno 1,0% 5 min
Papova/ Polyoma 1,0% 5 min.
Polio ( w temp. 55oC) 1,0% 5 min
HBV/ HIV/ HCV wg. wytycznych RKI ( w temp. 55oC) 1,0% 5 min.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 10,0 g aldehydu glutarowego

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, bezbarwny
Wartość pH roztworu 1,0% 5-7 (w zależności od jakości wody: pH 7 przy użyciu wody wodociągowej, pH 5 przy użyciu wody demi)
Gęstość: 1,008 g/ml

EKSPERTYZY

Prof. dr Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza ilościowa dot. badania zawiesiny na mikrobiologiczne właściwości przy chemio-termicznej dezynfekcji narzędzi w automatach do mycia i dezynfekcji endoskopów włączając enterococcus faecium, 18.07.2005.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema:
Ekspertyza dot. skuteczności wobec wirusów Polio, 24.07.2006. Ekspertyza dot. skuteczności wobec wirusów Adeno, 07.05.2006. Ekspertyza dot. skuteczności wobec wirusów Vakzinia, 06.09.2006. Ekspertyza dot. skuteczności wobec wirusów Papova / Polyoma, 10.08.2006.

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld