DESCOTON EXTRA


Środek myjąco-dezynfekujący do manualnej obróbki narzędzi i endoskopów

  • Niezawierający formaldehydu środek o dużej sile mycia
  • Wysoki stopień kompatybilności materiału
  • Działa wirusobójczo zgodnie z zaleceniami RKI

TYP PREPARATU

Descoton Extra jest niezawierającym formaldehydu preparatem do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych. Bardzo ekonomiczny dzięki niskim stężeniom użytkowym i długiej aktywności roztworu roboczego, który wynosi do 14 dni. Zawiera efektywne inhibitory korozji. Descoton Extra ma słaby zapach. Można go stosować w myjniach ultradźwiękowych.

ZASTOSOWANIE

Szybka dezynfekcja połączona z myciem
Descoton Extra nadaje się dobrze do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych wszelkiego rodzaju oraz giętkich i sztywnych endoskopów oraz sond TEE. Środek można stosować w myjniach ultradźwiękowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia w stanie otwartym natychmiast po użyciu włożyć do roztworu użytkowego. Wszystkie zagłębienia muszą być całkowicie zanurzone w roztworze. Roztwór wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie spłukać bieżącą wodą i wysuszyć. Nadaje się do stosowania we wszystkich procesach cyrkulacyjnych. Do konserwacji zawiasów stosować Silikonspray lub Spezial Ölspray.
Wskazówka: Przy bardzo zabrudzonych narzędziach poleca się dodatkowe środki myjące jak Instru Plus, Desco Cleaner. Instru Plus nie ma wpływu na czas przydatności środka dezynfekcyjnego, przy zastosowaniu Desco Cleaner czas przydatności wynosi jeden dzień. dzien.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 12,0 g aldehydu glutarowego
Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie ze wskazówkami UE

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, zielony płyn
Wartość pH koncentratu: 4,0 +/- 0,5
Wartość pH roztworu 1,0%: ok. 5,7
Gęstość: ok. 1,02

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
1 L butelka z dozownikiem 10 x 1 L 150000-001L
2 L butelka z uchwytem 6 x 2 L 150000-002L
5 L kanister 3 x 5 L 150000-005L

DOZOWNIKI

Pompka dozująca do butelki 2-litrowej oraz kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, otwieracz do kanistra, automat dozujący.

UWAGI

Przed pierwszym użyciem sprzęt dezynfekowany należy dokładnie umyć wodą, szczególnie endoskopy. Po dezynfekcji spłukać przedmioty dokładnie czystą ciepłą bieżącą wodą. Unikać kontaktu z tekstyliami (żółte plamy).
Zawiera aldehyd glutarowy. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Powoduje oparzenia. Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą. Nie wdychać par produktów. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach! Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

MIKROBIOLOGIA

Descoton Extra działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo
  • wirusobójczo wg RKI (HBV/ HIV, Vaccinia, wirus grypy, Adeno, Polio, Papova/ Polyoma)
  • sporobójczo

STĘŻENIA UŻYTKOWE I CZAS DZIAŁANIA

Bakterie, (włącznie MRSA), grzyby wg DGHM/ VAH
(z podwyższonym obciążeniem organicznym)
1% 60 min.
1,5% 30 min.
Szybka dezynfekcja 2% 15 min.
Tbc 1% 60 min.
2% 15 min.
HBV / HIV: 1% 60 min.
2% 30 min.
3% 15 min.
Vaccinia 1% 5 min.
Polio 2% 30 min.
Adeno 1% 5 min.
Papova / Polyoma 1% 30 min.
Wirusy wg RKI 2% 30 min.
Spory (B. subtilis) 2% 2 godz

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg DGHM/ VAH.
Dr. Weidner, Walldorf: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg DGHM/ VAH.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów hepatitis B. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Polio. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Papova / Polyoma. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Adeno.
Dr. Tilkes, Prof. Dr. Wille, Giessen: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia sporów.
Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen: Zatwierdzony przez producenta do dezynfekcji endoskopów Storz.
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. czasu przestoju.
Koninklijke Philips Electronics N.V., Amsterdam: Zatwierdzony przez producenta do dezynfekcji sond TEE w kąpieli zanurzeniowej.
REJESTRACJA

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/ VAH.
Figuruje na liście środków wirusobójczych IHO.
Numer Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 000708.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Produkty firmy Dr. Schumacher GmbH produkowane są według nowoczesny, bezpiecznych i przyjazny dla środowiska procesów. Zgodność z wysokimi normami gwarantuje bardzo dobrą jakość produktów. Firma Dr. Schumacher GmbH posiada certyfikaty zgodnie z normą DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 i OHSAS 18001 oraz posiada zatwierdzony system zarządzania środowiskiem (EMAS).

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld