DECONTAMAN PRE WIPES


Chusteczki z 2% chlorheksydyną

  • Praktyczne i szybkie w użyciu dzięki najwyższej jakości włókninie, bez konieczności płukania, nadają się do mikrofalówki
  • Do przedoperacyjnego, przeciwdrobnoustrojowego mycia i odkażania pacjenta bez użycia wody
  • Szeroki zakres skuteczności wobec bakterii, w tym wieloopornych patogenów

TYP PREPARATU

DECONTAMAN PRE WIPES to gotowe do uży-cia chusteczki do delikatnego, przeciwdrob-noustrojowego mycia skóry. Duże chusteczki wykonane są z wytrzymałej, przyjaznej dla skóry włókniny i są impregnowane łagodnym roztworem dezynfekującym zawierającym 2% chloroheksydyny. Po umyciu skóry chu-steczkami DECONTAMAN PRE WIPES nie ma konieczności płukania jej wodą. Dzięki pozostającej na skórze powłoce z substancji czynnej można osiągnąć trwające 24 godziny działanie przeciwbakteryjne. Z tego względu chusteczki DECONTAMAN PRE WIPES są idealne do szybkiego i dokład-nego mycia skóry w przypadku kolonizacji przez wielooporne patogeny i można je sto-sować w szczególności w ramach przedope-racyjnego przygotowania pacjenta.

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pro-duktów biobójczych (BPR): Profesjonalne, antybakteryjne czyszczenie skóry, szcze-gólnie w przypadku kolonizacji bakteriami wielolekowymi i przed pobytem ambulato-ryjnym lub stacjonarnym (przedoperacyjna).

ZASTOSOWANIE

Ściereczki z opakowania wyjąć, zetrzeć re-gion skóry do oczyszczenia i pozostawić co najmniej 1 minutę. Użyj nowej ściereczki dla każdego regionu skóry, zgodnie z całym schematem mycia ciała.

SKŁAD

100 g roztworu zawiera: 2 g Diglukonian chlorheksydyny. Zawiera perfumy.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologią. Zgodność z wysokimi standardami jakości jest gwarancją stałej i bardzo dobrej jakości produktu. Firma posiada certyfikat DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 oraz posiada walidowany System Eko zarządzania i Audytu (EMAS).