ASEPTOMAN GEL


Alkoholowy środek do dezynfekcji rąk w żelu

  • wyjątkowo łagodny dla skóry
  • nie zawiera drażniących składników o długim czasie działania
  • zawiera składniki pielęgnujące
  • działa wirusobójczo zgodnie z normą EN 14476.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Alkoholowy żel dezynfekcyjny do wcierania w skórę rąk. Ze względu na przyjazną dla użytkownika postać żelu unika się kapania preparatu oraz precyzyjniej i łatwiej się go dozuje. Aseptoman Gel jest wyjątkowo łagodny dla skóry. Jest wolny od składników o długim czasie działania, które mogą działać drażniąco lub uczulająco na skórę. Ponadto Aseptoman Gel chroni skórę przed odwodnieniem ponieważ zawiera składniki o wysokiej jakości do pielęgnacji skóry. Preparat jest kompatybilny ze wszystkimi płynami myjącymi. Nie zawiera aldehydów, fenoli oraz czwartorzędowych związków amoniowych.

ZASTOSOWANIE

Do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

SPOSÓB UŻYCIA

Aseptoman Gel należy wcierać w suche ręce.
Higieniczna dezynfekcja rąk wg. normy EN 1500:
2 x 3 ml konc.30 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk wg. normy EN 12791:
2 x 5 ml konc. 1,5 min.
Ręce muszą pozostawać dobrze zwilżone produktem przez cały czas użytkowy.Tylko do użytku zewnętrznego, unikać kontaktu z oczami. Po wstepnym umyciu rąk mydłem dobrze spłukać je wodą. Aby uniknąć rozcieńczenia preparatu przed dezynfekcją dobrze wysuszyć ręce.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
150 ml butelka 20 x 150 ml
500 ml butelka 20 x 500 ml
1 L butelka 12 x 1 L

DOZOWNIKI

Ścienne dozowniki – Euro, pompki dozujące do butelek 500 i 1000 ml.

INFORMACJE DOTATKOWE

Produkt łatwopalny. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Produkt łatwopalny. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

MIKROBIOLOGIA

Aseptoman Gel działa

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA),
  • prątkobójczo,
  • grzybobójczo (C. albicans)/ drożdżobójczo,
  • wirusobójczo włącznie z wirusem Polio, Adeno i Noro

CZAS DZIAŁANIA

Higieniczna dezynfekcja rąk
wg. DGHM/ VAH/ normy EN 1500 konc. 30 sek.
Chirurgiczna dezynfekcja rąk
wg. DGHM/ VAH/ normy EN 12791 konc. 1,5 min.
Bakterie włącznie z MRSA, grzyby (C. albicans)/ drożdże
wg. DGHM/ VAH konc. 30 sek.
Prątki wg. normy EN 14348 konc. 30 sek.
Wirusy wg. normy (14476) konc. 1 min.
Adeno konc. 1 min.
Polio konc. 1 min.
Noro wg. normy EN 14476
(Murines Noro Virus, MNV) konc. 15 sek*

* Przy higienicznej dezynfekcji rąk należy przestrzegać minimalnego czasu 30 sek

SKŁAD

100 g gotowego do użytku roztworu zawiera:
80,8 g etanolu

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, bezbarwny roztwór/ żel
Gęstość: ok. 0,843 g/ml
Ph (przy 20OC): 7,5 – 8,5

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Werner, higienista, Bischofshofen:
Ekspertyza w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk wg wytycznych DGHM/ VAH (zgodnie z normą EN 1500).
Ekspertyza w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk wg wytycznych DGHM/ VAH (zgodnie z normą EN 12791).
Raport eksperta dot. skuteczności prątkobójczej (M. terrae) zgodnie z norma 14348.
Raport eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec wirusa Adeno i Polio zgodnie z normą EN 14476.
Raport eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec wirusa noro (MNV) zgodnie z normą EN 14476.
Dr. Rudolph, higienista, Greifswald:
Ekspertyza w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk wg wytycznych DGHM/ VAH (zgodnie z normą EN 1500).
Ekspertyza w zakresie chirurgicznej dezynfekcji rąk wg wytycznych DGHM/ VAH (zgodnie z normą EN 12791).
Dr. Voss, Dermatest Gmbh, Münster: Ekspertyza dermatologiczna.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM/ VAH.
Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych ÖGHMP.
Figuruje na liście IHO dot. środków wirusobójczych (Stowarzyszenie Higieny i Ochrony Powierzchni Przemysłowych).
Pozwolenie nr 5285/13 na obrót produktem biobójczym.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld