Lautenschläger jest liderem w technologii sterylizacji i dezynfekcji parowej. Koncentruje się na innowacyjności technologii procesu, aby zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo sterylizacji, niezawodności produktu oraz optymalnej rentowności dla naszych klientów. Produkty firmy Lautenschläger spełniają aktualne normy i dyrektywy europejskie. Są przeznaczone do szpitalnych oddziałów Centralnych Sterylizatorni, aptek oraz laboratoriów, Zakładów Opieki Zdrowotnej, ambulatoriów i oddziałów chirurgicznych. Szeroki wybór modeli oraz wysoka wydajność zapewniają podwyższenie efektywności pracy każdej placówki.

Zakres produktów dla zastosowań szpitalnych obejmuje:

 • sterylizatory parowe o pojemnościach komory od 70 do 3000 litrów
 • komory dezynfekcyjne do materacy, poduszek, koców i utensyliów o pojemnościach komory od 2500 do 4700 litrów
 • przetwornice i elektryczne wytwornice pary czystej

Urządzenia firmy Lautenschläger integrują w sobie nowatorskie rozwiązania, które kreują trendy w branży. Najnowocześniejsze systemy oszczędzania energii elektrycznej oraz wody pitnej stoją na straży optymalnego wykorzystania mediów. System recyrkulacji wody chłodzącej zaimplementowany w sterylizatorach Lautenschläger zmniejsza jej zużycie o 60% w stosunku do rozwiązań innych producentów. Wysokowydajny system próżniowy gwarantuje optymalne wyniki suszenia, nadzwyczajnie krótki czas cyklu oraz poziom hałasu poniżej 60 dB. Opatentowana uszczelka drzwi komory jest w pełni bezobsługowa oraz zapewnia bezawaryjny czas pracy na poziomie kilku tysięcy cykli.

Główne zalety urządzeń firmy Lautenschläger:

 • Codzienny test Bowie&Dick’a bez wskaźników chemicznych - wbudowany system testujący równoważny ze standardowym zestawem testowym Bowie&Dick’a wg PN-EN 285 oraz PN-EN 11140

 • Kontrola wsadu w każdym cyklu bez wskaźników chemicznych - wbudowany system testujący spełniający funkcję Przyrządu Testowego Procesu (PCD) spełniający wymagania PN-EN 17665

 • Przegląd okresowy / konserwacja tylko raz w roku

 • Bezobsługowa uszczelka komory, niewymagająca czyszczenia, smarowania, ani okresowej wymiany, żywotność ponad 3000 cykli

 • Niezawodne komponenty sprawdzonych i renomowanych producentów

 • Szybka reakcja serwisu – system zdalnej diagnostyki pozwala na niemal natychmiastową reakcję serwisu, wykrycie przyczyn usterki i ich wyeliminowanie bez kosztów dojazdu i ewentualnych kosztów przestoju urządzenia

 • Maksymalna wygoda użytkownika – 7” lub 10” kolorowy ekran dotykowy z czytelnym 3-stopniowym systemem komunikatów, widocznych z dużych odległości

 • Kontrola pracy urządzenia w dowolnym pomieszczeniu – możliwość zainstalowania dodatkowych ekranów w pokoju socjalnym lub/i pokoju Kierownika CS wyświetlających obraz z ekranu sterylizatora

 • Pełna identyfikowalność procesu – możliwość współpracy z każdym systemem informatycznym wspomagającym pracę CS i szpitala,

 • Archiwizacja cykli na wydruku, w pamięci sterownika oraz na wskazanym przez Użytkownika komputerze w obrębie komputerowej sieci lokalnej Użytkownika

 • Wydajne i ciche 2-stopniowe pompy próżniowe wspomagane powietrznymi pompami strumieniowymi – zwiększenie wydajności, niezawodności i wyciszenie urządzenia

Więcej informacji: