COVID-19

Bronchoskopia anestezjologiczna


Pacjenci przebywający w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej wymagają specjalistycznej opieki. Polega ona między innymi na zapewnieniu właściwej wentylacji powietrzem. W tym miejscu kluczowe jest zadbanie o odpowiednią higienę górnych i dolnych części dróg oddechowych. Każdy oddział w tym celu powinien być wyposażony w instrumenty służące do bronchoskopii.

Firma MEDIM, dystrybutor marki KARL STORZ, wprowadza na polski rynek wideoendoskop intubacyjny FIVE 6.5, który wraz z monitorem systemu C-MAC, jest w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby związane z diagnostyką, zabiegami oraz higieną dróg oddechowych przy stanowisku intensywnej terapii (ICU).

Wśród wskazań do zastosowania FIVE’a są m.in.:

 • intubacja dotchawicza z trudnymi drogami oddechowymi (intubacja ETT, reintubacja)
 • kontrola endoskopowa i monitorowanie okolicy ust, nosa i gardła
 • monitorowanie przezskórnej tracheostomii
 • bronchoskopia anestezjologiczna (diagnostyka, odsysanie, BAL oraz biopsja).

Anestezjologia i medycyna ratunkowa – portfolio KARL STORZ vs. COVID-19

Zabezpieczenie drożności dróg oddechowych u pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz przed planowymi operacjami w znieczuleniu ogólnym to jedno z głównych zadań stawianych anestezjologii i medycynie ratunkowej.

Szczególnym wyzwaniem są trudne drogi oddechowe i trudne intubacje zarówno spodziewane jak i niespodziewane. Nieocenioną pomocą w tych sytuacjach są oferowane przez firmę KARL STORZ przyrządy do wideointubacji takie jak: wideolaryngoskopy, giętkie endoskopy intubacyjne oraz specjalnie dedykowane endoskopy sztywne. Dzięki nim miejsce wprowadzenia rurki intubacyjnej może być łatwiej i bezpieczniej uwidocznione, a przebieg intubacji zarejestrowany w postaci zdjęć lub filmu wideo.

Oferta firmy KARL STORZ z zakresu anestezjologii:

 • system wideolaryngoskopowy C-MAC w wersji jedno i wielorazowej
 • giętkie wideoendoskopy FIVE (wiele rozmiarów: 6.5, 5.5, 4.0, 3.0)
 • sztywny wideoendoskop z odginaną końcówką – Videostylet
 • giętki fiberoskopy intubacyjne
 • sztywny endoskop intubacyjny BONFILS
 • przenośny tor wizyjny TELE PACK
 • standardowe laryngoskopy jedno i wielorazowe.

Laparoskopia – system do filtracji zanieczyszczeń podczas zabiegów laparoskopowych


Podczas każdego zabiegu laparoskopowego bardzo ważnym aspektem jest bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i personelu medycznego. Podczas laparoskopii wykorzystuje się dwutlenek węgla celem wytworzenia przestrzeni do wykonania zabiegu. Kluczowym aspektem jest czystość tego gazu zarówno doprowadzonego do pacjenta – stosujemy filtry czyszczące gaz, oraz odprowadzanego z pola operacyjnego – filtry czyszczące zanieczyszczenia pochodzące z pola operacyjnego. Firma Medim, dystrybutor marki Karl Storz, posiada specjalny system oddymiania/filtrowania zanieczyszczeń, który minimalizuje prawie do zera ryzyko zakażeń krzyżowych. Przedstawiamy pasywny system oddymiania filtrujący 99,999% wszystkich zanieczyszczeń – łącznie z COVID-19 !

Środki dezynfekcyjne skuteczne wobec SARS-Cov-2


Mycie i dezynfekcja powierzchni są niezwykle ważne dla utrzymania standardów higieny w szpitalach.
Medim posiada w swojej ofercie wysoko specjalistyczne środki do dezynfekcji
Wszystkie preparaty są przebadane według obowiązujących norm i bezpieczne w użyciu - mogą być stosowane w obecności dzieci m. in. na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych.

Do zakupionych u nas środków dezynfekcyjnych Dr. Schumacher wystawiamy Certyfikat skuteczności bójczej wobec wirusów otoczkowych w tym koronawirusów (SARS-CoV-2).

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.medim24.pl