PERFEKTAN® EXTRA


Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi

  • Niezawierający aldehydów środek do dezynfekcji o dużej sile mycia
  • Jednoczesne mycie i dezynfekcja
  • Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Perfektan® Extra jest silnym środkiem do dezynfekcji narzędzi, który łączy doskonałe właściwości myjące z wysoką kompatybilnością materiału.
Perfektan® Extra zawiera niezwykle skuteczne inhibitory korozji, nie zawiera aldehydów ani fenoli. Dzięki doskonałej sile mycia możliwa jest dezynfekcja przy jednoczesnym myciu. Niezawierająca aldehydów formuła pozwala uniknąć koagulacji białka. Dla bezpieczeństwa i ochrony personelu możliwa jest natychmiastowa dezynfekcja bez uprzedniego mycia.

ZASTOSOWANIE

Perfektan® Extra idealnie nadaje się do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, w tym narzędzi stosowanych podczas chirurgii mikroinwazyjnej (MIS), materiałów anestezjologicznych oraz endoskopów sztywnych. Odpowiedni do stosowania w myjniach ultradźwiękowych i cyrkulacyjnych. Perfektan® Extra może być stosowany do szybkiej dezynfekcji i mycia, podczas jednego etapu.

SPOSÓB UŻYCIA

Natychmiast po użyciu zanurzyć narzędzia w roztworze użytkowym. Wszystkie powierzchnie i zagłębienia muszą być całkowicie pokryte roztworem użytkowym. Po odpowiednim czasie ekspozycji narzędzia należy dokładnie wypłukać czystą wodą. Zalecane jest przeprowadzenie płukania końcowego wodą demineralizowaną a następnie wysuszenie narzędzi. Roztwór użytkowy powinien zostać wymieniony w zależności od stopnia zabrudzenia. Dostępne są opinie ekspertów na temat czasu przydatności roztworu użytkowego.

Wskazówka: przy bardzo zabrudzonych narzędziach można jedynie stosować dodatkowe środki myjące na bazie niejonowych środków powierzchniowo czynnych, np. Instru-Plus.

Do konserwacji zawiasów stosować Spezial Ölspray.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
2 L butelka 6 x 2 L 1220EX-002L
5 L kanister 3 x 5 L 1220EX-005L

AKCESORIA

Pompka dozująca do butelki 2 L i kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, otwieracz do kanistra, automat dozujący.

UWAGI

Przed pierwszym użyciem środka Perfektan® Extra należy wszystkie narzędzia i wanny dezynfekcyjne dokładnie umyć czystą wodą z użyciem środka Desco Cleaner, aby całkowicie usunąć pozostałości innych środków chemicznych (aldehydów). Perfektan® Extra nie nadaje się do dezynfekcji masek krtaniowych. Powoduje poparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

MIKROBIOLOGIA

Perfektan® Extra działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo (Candida albicans)
  • wirusobójczo (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, wirus grypy)

CZAS DZIAŁANIA

Bakteriobjczo włącznie z MRSA, grzybobójczo zgodnie z normą EN 1276/ EN 1650 0,25% 5 min.
Tbc 5% 60 min.
Skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych włącznie z: HBV/ HIV/ HCV/ Vaccinia/ BVDV 0,25% 5 min.

SKŁAD

100 g. zawiera:
5.63 g didecyloxethylmethyl ammonium propionate, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 - 15%.
Wszystkie środki powierzchniowo czynne wchodzące w skład produktu ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi UE.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, zielony płyn
Wartość pH: ok. 9,4
Gęstość ok. 1,005 g / ml

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin:
Raport eksperta dot. skuteczności bakteriobójczej zgodnie z normą EN 1276. Raport eksperta dot. skuteczności grzybobójczej zgodnie z normą EN 1650. Raport eksperta dot. skuteczności prątkobójczej zgodnie z normą EN 14348.
Dr Steinmann, wirusolog, Brema:
Raport eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec BVDV (HCV). Raport eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec wirusów Vaccinia.

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesną, bezpieczną i przyjazną dla środowiska technologią. Zgodność z wysokimi standardami jakości jest gwarancją stałej i bardzo dobrej jakości produktu. Firma posiada certyfikat DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 & BS OHSAS 18001 oraz posiada walidowany System Eko zarządzania i Audytu (EMAS).

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld