SPEZIAL ÖLSPRAY


Spray do pielęgnacji narzędzi

  • Oparty na bezpiecznym białym oleju medycznym
  • Do stosowania także przed sterylizacja parową
  • Nie zawiera freonu

TYP PREPARATU

Spezial Ölspray jest preparatem pielęgnacyjnym do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz przedmiotami stalowymi wszelkiego rodzaju, jak np. turbiny, zawiasy prostnice i kątnice.
Specjalny zawór rozpylający umożliwia nałożenie delikatnej równomiernej powłoki ochronnej, która nie ma wpływu na ewentualną sterylizację parową narzędzi medycznych. Spezial Ölspray przedłuża żywotność materiałów poprzez optymalne smarowanie ruchomych części i skuteczną ochronę przed korozją.
Dzięki zastosowaniu czystego białego oleju medycznego Spezial Ölspray jest nadzwyczaj dobrze tolerowany przez różne materiały i nie budzi zastrzeżeń toksykologicznych zgodnie z ustawą o lekach i środkach spożywczych.

ZASTOSOWANIE

Do pielęgnacji przedmiotów stalowych wszelkiego rodzaju:
przed sterylizacją narzędzi medycznych włącznie ze sztywnymi endoskopami turbin powietrznych i na łożyskach kulkowych zawiasów, prostnic i kątnic.
Optymalne smarowanie ruchomych części. Dzięki równomiernemu rozłożeniu powłoki na powierzchniach stali gwarantowana jest skuteczna ochrona przed korozją.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia:
Spryskać w stanie pół otwartym z odległości ok. 25 cm. Następnie poddać procesowi sterylizacji (jeżeli jest wymagany).
Turbiny, zawiasy lub prostnice i kątnice:
Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać dwa razy dziennie, wzgl. przed każdym sterylizowaniem w autoklawie przez ok. 1 sek. Przy rozpylaniu pojemnik trzymać pionowo.

SKŁAD

Biały olej medyczny zgodnie z DAB 10
Gaz napędowy propan / butan (bez freonu)

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
500 ml puszka spray z aplikatorem 12 x 500 ml 107000-500M

UWAGI

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. Wysoce łatwopalny. Nie rozpylać w kierunku płomieni lub żarzących przedmiotów. Trzymać z dala od źródeł zapłonu – w czasie pracy z preparatem nie palić papierosów. Bez wystarczającego wietrzenia możliwe jest wytworzenie się mieszanki wybuchowej.

Spezial Ölspray może spowodować pęcznienie części gumowych i kauczukowych; w takich przypadkach stosować Silikon Spray.

REJESTRANCJA

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych : PL/DR 001381
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld