PERFEKTAN® TB


Środek myjąco-dezynfekujący do manualnej obróbki narzędzi i endoskopów sztywnych

  • Bezaldehydowy preparat o dobrych właściwościach czyszczących
  • Delikatny dla materiałów
  • O przyjemnym zapachu

TYP PREPARATU

Perfektan® TB jest chroniącym materiał, aktywnym środkiem dezynfekcyjnym na bazie synergetycznego materiału pomocniczego, który wprowadza nowy wymiar w dezynfekcji narzędzi. Posiada długi czas aktywności roztworu roboczego, który wynosi do 14 dni.
Perfektan® TB zawiera bardzo efektywne inhibitory korozji, nie zawiera aldehydów i fenoli. Dzięki dużej skuteczności mycia możliwa jest dezynfekcja przy jednoczesnym myciu zgodnie z nowymi wytycznymi RKI (Instytut Roberta Kocha) odnośnie przygotowania narzędzi. Dzięki nie zawierającej aldehydów formule można uniknąć koagulacji białka. Z tego względu można pominąć mycie wstępne, co zwiększa bezpieczeństwo personelu i skraca czas ekspozycji.
Perfektan® TB spełnia ustawowe wymagania bhp w sprawie unikania uczulających, niebezpiecznych materiałów w medycynie ludzkiej (patrz TRGS 525/540).

ZASTOSOWANIE

Szybka dezynfekcja przy jednoczesnym myciu
Perfektan® TB nadaje się do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych wszelkiego rodzaju, włącznie z narzędziami chirurgii MI, sztywnych endoskopów, materiałów anestezjologicznych, butów operacyjnych i wszelkiego rodzaju rur elastycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia w stanie otwartym natychmiast po użyciu włożyć do roztworu użytkowego. Wszystkie zagłębienia muszą być całkowicie pokryte roztworem użytkowym. Roztwór należy wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie spłukać bieżącą wodą i wysuszyć. Nadaje się do stosowania we wszystkich procesach cyrkulacyjnych i do stosowania w myjniach ultradźwiękowych.
Wskazówka: Przy bardzo zabrudzonych narzędziach stosować dodatkowe środki myjące na bazie niejonotwórczych środków powierzchniowo-czynnych jak: Instru Plus.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera:
3,75 g cocospropylendiaminguanidiniumdiacetatu
5,63 g didecyloxethylmethylammoniumpropionatu br Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, zielony płyn
Wartość pH koncentratu: ok. 9,4
Gęstość: ok. 1,005 g/ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
1 L butelka z dozownikiem 10 x 1 L 122000-001L
2 L butelka z uchwytem 6 x 2 L 122000-002L
5 L kanister 3 x 5 L 122000-005L

AKCESORIA

Pompka dozująca do butelki 2-litrowej oraz kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, automat dozujący.

UWAGI

Przed pierwszym użyciem Perfektan® TB narzędzia i wanny dezynfekcyjne gruntownie umyć czystą wodą przy zastosowaniu Desco Cleaner, aby usunąć pozostałości innych chemikaliów, szczególnie produktów aldehydowych.
Nie poleca się stosowania wanien na narzędzia firmy KMTS! Nie stosować do dezynfekcji masek krtaniowych! Perfektan® TB może wywołać na skórze pierwotne objawy podrażnienia. Chronić skórę i oczy przed kontaktem z roztworem użytkowym wzgl. koncentratem. Zabrudzone preparatem miejsca ciała spłukać dokładnie dużą ilością wody. Zaleca się pracę w rękawicach i okularach ochronnych. Nie spożywać.

MIKROBIOLOGIA

Perfektan® TB działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo (C. albicans) / drożdżobójczo
  • wirusobójczo (HBV / HIV, BVDV / HCV, Vaccinia, Papova / Polyoma, Adeno)
  • sporobójczo (zgodnie z jakościową próbą suspensji)

STĘŻENIA UŻYTKOWE

Bakterie wg. normy EN 13727 0,25% 5 min.
Grzyby wg. normy EN 13624 0,5% 5 min.
Bakterie (włacznie z MRSA), grzyby (C. albicans) wg. DGHM 1,5% 15 min.
1,0% 30 min.
Tbc 2,0% 15 min.
1,0% 30 min.
Ultradźwięki 1,0% 5 min.
Dezaktywuje wirusy wg. DVV/ RKI: Vaccinia, BVDV/ HCV, HBV, HIV, wirusy grypy H5N1, H1N1: 2,0% 15 min.
1,0% 30 min.
Bakterie (włacznie z MRSA), grzyby (C. albicans) wg. DGHM 1,5% 15 min.
1,0% 30 min.
Adeno 2,0% 60 min.
4,0% 30 min.
Papova / Polyoma 1,0% 60 min.
2,0% 30 min.
Spory 3,0% 2 godz.

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych DGHM / VAH, 05.01.2006.
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych DGHM / VAH, 16.04.1998. Ilościowy test zawiesinowy – działanie bakteriobójcze zgodnie z normą EN 13727. Ilościowy test zawiesinowy – działanie bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych wg. normy EN 13624.
Dr. J. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia: wirusów hepatitis B z dn. 03.09.1998; wirusów Adeno z dn. 03.02.1999; Papova / Polyoma z dn. 03.02.1999. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia wg. wytycznych DVV/ RKI z 2008, 17.11.2011. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV wg. wytycznych DVV/ RKI z 2008, 01.06.2011. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów H1N1/H5N1 wg. wytycznych DVV/ RKI z 2008, 17.11.2011.
Dr. Färber, higienista, Giessen: Ekspertyza dot. czasu przestoju, 18.06.1997; Ekspertyza dot. skuteczności sporobójczej, 29.07.1997.
Dermatest, Dr. Voss, dermatolog, Münster: Ekspertyza dermatologiczna, 29.04.1997.
S. Bosse, Melsungen: Badanie wyników mycia środkiem Perfektan TB, wrzesień 1998.
HAAG-STREIT International, Wedel: Opinia dot. stosowania preparatów do głowic tonometrów firmy Haag & Streit, 15.11.2005.
EnviteC-Wismar GmbH, Wismar: Opinia dot.stosowania preparatu Perfektan® TB do czujników SpO2-Sensor (Soft Tip Plus, Soft Tip, Multi Soft), 04.2009 Eys Novation GmbH / TOMEY, Bielefeld: Opinia dot. stosowania preparatu Perfektan® TB do biometrów I pachymetrów firmy TOMEY, 01.02.2010. Certyfikat VAH dot. dezynfekcji narzędzi, 31.08.2011.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH. Zgłoszony do Federalnego Urzędu Środowiska w Berlinie.
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 000713.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld