PLURAZYME EXTRA


Enzymatyczny preparat do mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów

 • Wysoka skuteczność mycia
 • Koncentrat zawierający kompleks trzech enzymów
 • Idealny do stosowania w myjniach ultradźwiękowych
 • Doskonała kompatybilność materiałowa

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

PLURAZYME® extra oferuje doskonałą kompatybilność materiałową, w związku z czym jest idealnym koncentratem do ręcznego mycia instrumentów chirurgicznych i endoskopów giętkich. Jest ekonomiczny w użyciu. Zalecany do stosowania w myjniach ultradźwiękowych.
PLURAZYME® extra oferuje doskonałą skuteczność mycia dzięki kombinacji wysoce aktywnych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz kompleksu trzech stabilnych enzymów. Automatycznie działająca formuła neutralizuje, penetruje i skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia organiczne takie jak proteiny, zakrzepnięta krew, śluz, wymiociny, tłuszcz i odchody, nawet w trudno dostępnych miejscach.

ZASTOSOWANIE

PLURAZYME® extra zapobiega utrwalaniu się białek w związku z czym jest szczególnie zalecany do mycia ręcznego narzędzi takich jak:

 • wszystkie rodzaje instrumentów medycznych
 • endoskopy sztywne i giętkie
 • akcesoria endoskopowe
 • idealny do stosowania w  myjniach ultradźwiękowych

DOZOWANIE

Stężenie Temperatura Czas zanurzenia
0,25% (2,5 ml / l) Zalecane do stosowania w myjniach ultradźwiękowych 30-40oC minimum 5min
0,4% (4ml / l) 30-40oC minimum 5min

PORÓWNANIE

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować roztwór roboczy PLURAZYME® extra o stężeniu 0,4% poprzez rozcieńczenie 4 ml koncentratu w 1 litrze ciepłej wody. Zaleca się użycie wody ciepłej (temperatura 30 – 40oC). Zanurzyć instrumenty i endoskopy w roztworze do mycia upewniając się, że wszystkie powierzchnie i zagłębienia są zanurzone w płynie. Usunąć całe powietrze z wszystkich kanałów. Jeśli jest to konieczne wyczyścić instrumenty za pomocą szczoteczki. Kanały endoskopów wymyć mechanicznie.
Przed podjęciem dalszych kroków związanych z obróbką wymyte instrumenty należy wyjąć i dokładnie przepłukać czystą wodą.

SKŁAD:

5 – 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, konserwanty: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2 – benzizotiazol-3(2H)-on; enzymy: proteaza, amylaza, lipaza

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

5 – 15% niejonowe środki powierzchniowo czynne, konserwanty: 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2 – benzizotiazol-3(2H)-on; enzymy: proteaza, amylaza, lipaza

INFORMACJE DODATKOWE

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Należy nosić rękawice / ochronną odzież / ochronę oczu / twarzy. W przypadku kontaktu z oczami: ostrożnie przemywać wodą przez parę minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są założone i jeśli jest to możliwe. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z doktorem /lekarzem. Zawiera amylazę, alfa-; subtylizynę; lipazę. Może wywoływać reakcję alergiczną.

OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania Jedn. sprzedaży Nr katalogowy
1 L butelka 12
5 L kanister 3

STATUS PRODUKTU

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA

Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska procesami oraz spełniają normy wysokiej jakości.

PRZYKŁADY:

Jakość mycia w porównaniu ze standardowymi środkami myjącymi w temperaturze 40oC

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

PLURAZYME® extra oferuje doskonałą kompatybilność materiałową. Został przetestowany do następujących materiałów.
Zalecane stosowanie:
Metale

 • stal nierdzewna (V2A, V4A)
 • miedź
 • aluminium

Plastiki

 • polimetylometakrylan (PMMA)
 • polioksymetylen (POM)
 • Akrylonitryl/Butadien/Styren (ABS)
 • polikarbonat (PC)
 • poliuretan (PU)
 • polietylen (PE)
 • poliamid (PA6, PA12)
 • polistyren (PS)
 • poliester (PES)

Elastomery

 • kauczuk nitrylowo-budatienowy (NBR)
 • neopren, polichloropren
 • silikon
 • lateks

Nie zaleca się stosowania na

 • mosiądzu
 • gumie EPDM (terpolimer etylenowo- propylenowo-dienowy)

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld