PERFEKTAN® NEU


Środek myjąco-dezynfekujący do manualnej obróbki narzędzi i endoskopów

  • Nie zawiera aldehydów, fenoli i QAC
  • Posiada doskonałe właściwości myjące
  • Posiada szeroką kompatybilność materiałową – doskonale nadaje się do obróbki endoskopów
  • Posiada przyjemny zapach

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Perfektan® Neu środek nie zawierający aldehydów do dezynfekcji i czyszczenia instrumentów. Zawiera w swoim składzie aktywną alkiloaminę, która łączy w sobie silne właściwości czyszczące z szeroką kompatybilnością materiałową. Charakteryzuje się przyjemnym zapachem ponieważ nie posiada w swoim składzie aldehydów i fenoli. Posiada długi czas aktywności roztworu roboczego, który wynosi do 14 dni.
Perfektan® Neu zawiera inhibitory korozji. Ze względu na dużą skuteczność łączy w sobie dezynfekcję i mycie zgodnie z nowymi wytycznymi RKI (Instytut Roberta Kocha) odnośnie przygotowania narzędzi i endoskopów. Dzięki bezaldehydowej formule unika się koagulacji białka. Dezynfekcji sprzętu można dokonać bezpośrednio po jego użyciu, bez wstępnego mycia co zapewnia ochronę i zwiększa bezpieczeństwo pracowników.

ZASTOSOWANIE

Szybka dezynfekcja przy jednoczesnym myciu
Perfektan® Neu nadaje się do mycia i dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych, włącznie z narzędziami mikrochirurgicznymi (MIS), materiałem anestezjologicznym oraz giętkimi i sztywnymi endoskopami. Może być stosowany do worków resuscytacyjnych AMBU. Nadaje się do stosowania w myjniach ultradźwiękowych, a także we wszystkich procesach cyrkulacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia w stanie otwartym, natychmiast po użyciu włożyć do roztworu użytkowego. Wszystkie zagłębienia muszą być całkowicie pokryte roztworem użytkowym. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie spłukać bieżącą wodą. Zaleca się wykonanie końcowego płukania wodą demineralizowaną. Następnie dokładnie wysuszyć narzędzia.
Roztwór roboczy powinien zostać wymieniony w zależności od stopnia zabrudzenia.
Uwaga: W przypadku bardzo zabrudzonych instrumentów, stosować dodatkowe środki myjące na bazie niejonotwórczych środków powierzchniowo-czynnych takich, jak: Instru Plus. Do pielęgnacji stosować Spezial Ölspray.

SKŁAD

Składniki aktywne w 100 g preparatu: 3.6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1.3-diamin Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegaja biodegradacji

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, zielony płyn
Wartość pH koncentratu: ok. 9,4

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
1 L butelka z dozownikiem 10 x 1 L 136000-001L
2 L butelka 6 x 2 L 13600-002L
5 L kanister 3 x 5 L 136000-005L

DOZOWNIKI

Pompka dozująca do kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, klucz do kanistra.

UWAGI

Przed pierwszym użyciem Perfektan® Neu narzędzia i wanny dezynfekcyjne gruntownie umyć czystą wodą z zastosowaniem Desco Cleaner, w celu całkowitego usunięcia pozostałości chemikaliów (aldehydów). Do mycia narzędzi, jak i do endoskopów, zaleca się Instru Plus.

Nie stosować do dezynfekcji masek krtaniowych!
Powoduje oparzenia. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Pozostałości środka i jego opakowanie muszą być usuwane w bezpieczny sposób. Należy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne. W przypadku złego samopoczucia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

MIKROBIOLOGIA

Perfektan® Neu działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo (C. albicans), drożdżobójczo
  • na wszystkie wirusy osłonkowe włącznie z : Vaccinia, BVDV wg. RKI analogicznie skuteczny wobec HBV, HIV, HCV

STĘŻENIA UŻYTKOWE

B, (włącznie z MRSA), F (C. albicans), drożdżobójczo wg DGHM / VAH 1,0% 60 min.
2,0% 30 min.
3,0% 15 min.
Tbc (M. Terrae) 1,0% 60 min.
2,0% 30 min.
3,0% 15 min.
Dezynfekcja w myjni ultradźwiękowej 1,0% 5 min.
Działa na wszystkie wirusy osłonkowe wg RKI: HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV 1,0% 60 min.
2,0% 30 min.
3,0% 15 min.

EKSPERTYZY

100 g. zawiera:
5.63 g didecyloxethylmethyl ammonium propionate, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 – 15%.
Wszystkie środki powierzchniowo czynne wchodzące w skład produktu ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi UE

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, zielony płyn
Wartość pH: ok. 9,4
Gęstość ok. 1,005 g / ml

SKŁAD

100 g. zawiera:
5.63 g didecyloxethylmethyl ammonium propionate, kationowe środki powierzchniowo czynne < 5%, niejonowe środki powierzchniowo czynne 5 – 15%.
Wszystkie środki powierzchniowo czynne wchodzące w skład produktu ulegają biodegradacji zgodnie z wytycznymi UE.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, zielony płyn
Wartość pH: ok. 9,4
Gęstość ok. 1,005 g / ml

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych DGHM /VAH, 31.01.2006.
Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych DGHM /VAH (Mycobacterium tuberculosis), 01.02.2006.
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych VAH / DGHM, 16.12.2005.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyza dot. skuteczności wobec wirusa Vaccinia, 08.08.2006. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów HCV (BVDV), 14.08.2006.
Dr. Brill, wirusolog, Bremen: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi w myjni ultradźwiekowej, 10.10.2007.
Karl Storz GmbH: Pozytywna opinia dotyczaca zastosowania Perfektan® Neu do dezynfekcji endoskopów, 10.09.2007.

REJESTRACJA

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 020648

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH.

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld