PERFEKTAN ENDO


Środek myjąco-dezynfekujący do manualnej obróbki narzędzi i endoskopów

  • Bezaldehydowy preparat o dobrych właściwościach czyszczących
  • Delikatny dla materiałów – doskonale nadaje się do obróbki endoskopów
  • Kompleksowe działanie wirusobójcze
  • Posiada paski testowe do kontroli aktywności roztworu roboczego

TYP PREPARATU

Perfektan Endo jest chroniącym materiał, aktywnym środkiem dezynfekcyjnym na bazie zupełnie nowego synergetycznego materiału pomocniczego, który wprowadza nowy wymiar w dezynfekcji narzędzi. Spełnia wszystkie wymagania, których od dawna oczekują użytkownicy.
Perfektan Endo jest bardzo ekonomiczny ze względu na niskie stężenia użytkowe i długi czas aktywności roztworu roboczego, który wynosi do 14 dni. Aktywność roztworu roboczego można sprawdzić za pomocą pasków testowych. Zawiera inhibitory korozji, nie zawiera aldehydów i fenoli. Dzięki dużej skuteczności mycia możliwa jest dezynfekcja przy jednoczesnym myciu zgodnie z nowymi wytycznymi RKI (Instytut Roberta Kocha) odnośnie przygotowania narzędzi. Dzięki nie zawierającej aldehydów formule można uniknąć koagulacji białka. Dlatego możliwa jest natychmiastowa dezynfekcja, bez uprzedniego mycia.

ZASTOSOWANIE

Szybka dezynfekcja przy jednoczesnym myciu
Perfektan Endo nadaje się do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych wszelkiego rodzaju, włącznie z narzędziami chirurgii MI, materiałem anestezjologicznym, giętkimi i sztywnymi endoskopami.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia w stanie otwartym natychmiast po użyciu włożyć do roztworu użytkowego. Wszystkie zagłębienia muszą być całkowicie pokryte roztworem użytkowym. Roztwór należy wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia. Po dezynfekcji narzędzia dokładnie spłukać bieżącą wodą i wysuszyć. Nadaje się do stosowania we wszystkich procesach cyrkulacyjnych i do stosowania w myjniach ultradźwiękowych.
Wskazówka: Przy bardzo zabrudzonych narzędziach stosować dodatkowe środki myjące na bazie niejonotwórczych środków powierzchniowo-czynnych, jak: Instru Plus.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera:
3.75 g cocospropylendiaminguanidindiacetatu
5,63 g didecyloxethylmethylammoniumpropionatu
Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, niebieskozielony płyn
Wartość pH koncentratu: ok. 9,0 +/- 0,5
Gęstość: ok. 1,005 g / ml

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
1 L butelka z dozownikiem 10 x 1 L 121000-001L
2 L butelka z uchwytem 6 x 2 L 121000-002L
5 L kanister 3 x 5 L 121000-005L
Paski testowe QUAT 1 x 100 szt. 12100T-100S

DOZOWNIKI

Pompka dozująca do butelki 2-litrowej oraz do kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, automat dozujący.

UWAGI

Przed pierwszym użyciem Perfektan Endo narzędzia i wanny dezynfekcyjne gruntownie umyć czystą wodą przy zastosowaniu Desco Cleaner, aby usunąć pozostałości chemikaliów (aldehydy). Ważne: środek w proszku całkowicie rozpuścić. Do narzędzi, jak np. endoskopy, zaleca się zastosowanie Instru Plus. Nie poleca się stosowania zamontowanych wanien na narzędzia firmy KMTS! Nie stosować do dezynfekcji masek krtaniowych!
Perfektan Endo może wywołać na skórze pierwotne objawy podrażnienia. Chronić skórę i oczy przed kontaktem z roztworem użytkowym wzgl. koncentratem. Zabrudzone preparatem miejsca ciała spłukać dokładnie dużą ilością wody. Zaleca się pracę w rękawicach i okularach ochronnych. Nie spożywać.

MIKROBIOLOGIA

Perfektan Endo działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo (C. albicans) / drożdżobójczo
  • wirusobójczo (HBV / HIV, HCV / BVDV, Vaccinia, Papova / Polyoma, Vaccinia, Adeno), Polio (przy 50°C)
  • sporobójczo (zgodnie z jakościową próbą suspensji)

STĘŻENIA UŻYTKOWE I CZAS DZIAŁANIA

Bakterie, (włącznie z MRSA), grzyby (C. albicans) / drożdże wg DGHM / VAH 1% 60 min.
2,0% 30 min.
3,0% 15 min.
Bakterie wg. normy EN 13727 0,25% 5 min.
Grzyby wg. normy EN 13624 0,5 % 5 min.
Tbc 0,5% 60 min.
1,0% 30 min.
2,0% 15 min.
Ultradźwięki 1,0% 5 min.
Vaccinia, BVDV/ HCV, HBV, HIV, H1N1, H5N1 wg. DVV/RKI 1,0% 30 min.
2,0% 15 min.
Adeno 2,0% 60 min.
4,0% 30 min.
Papova / Polyoma 1,0% 60 min
2,0% 30 min.
Polio przy 50°C 1,0% 10 min.
Spory 3,0% 2 godz.

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych VAH / DGHM, 23.12.2005.
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi wg wytycznych VAH / DGHM, 16.04.1998. Ekspertyza dot. działania bakteriobójczego wg. normy EN 13727. Ekspertyza dot. działania grzybobójczego wg. normy EN 13624. Ekspertyza dot. działania prątkobójczego.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów: Adeno z dn. 03.02.1999; Papova / Polyoma z dn. 03.02.1999; hepatitis B z dn. 03.09.1998; wirusów Polio przy 50°C z dn. 22.08.2000; BVDV z dn. 01.06.2011; Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Vaccinia wg. wytycznych DVV/ RKI z 2008, 17.11.2011. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów H1N1/H5N1 wg. wytycznych DVV/ RKI z 2008, 17.11.2011.
Prof. Dr. Trautmann, higienista, Ulm: Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej i grzybobójczej w ultradźwiękach, 06.06.2000.
Dr. Färber, higienista, Giessen: Ekspertyza dot. przestojów z dn. 18.06.97; Ekspertyza dot. skuteczności sporobójczej, 29.07.1997.
Dermatest, Dr. Voss, Münster: Ekspertyza dermatologiczna, 29.04.1997.
Firma Olympus-Winter & Ibe: Test tolerancji materiałowej endoskopów, 12.10.1999.
Firma Karl Storz Endoskope: Test tolerancji materiałowej endoskopów, 08.03.2002.
Vitalisklinik, Bad Hersfeld: Zalecenie do stosowania w pełni automatycznym urządzeniu dozującym „Unicleaner D 40” firmy Pauldrach GmbH, 12.03.2002.
BAM (Federalny Zakład Badania i Kontroli Materiałów), Berlin: Raport z rozcieńczania koncentratów środków dezynfekcyjnych za pomocą urządzenia dozującego Henkel DG3 z dn. 25.05.2000.
S. Bosse: Melsungen: Badanie wyników mycia środkiem Perfektan Endo, wrzesień 1998.
Firma Philips Medizin Systeme GmbH: Opinia dotycząca stosowania Perfektan Endo do ultrasonografów firmy Philips, marzec 2005.
Firma Richard Wolf GmbH: Test tolerancji materiałowej endoskopów z dn. 28.11.2002.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH. Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld