ORANGE SOLVENT


Naturalny olej myjący

  • Z naturalnego oleju pomarańczowego
  • Nie zawiera zasad ani mydła
  • Natłuszcza

TYP PREPARATU

Orange Solvent jest gotowym do użytku roztworem myjącym do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu oraz plam z cynku i eugenolu na wyposażeniu, narzędziach. Oszczędny w stosowaniu.

ZASTOSOWANIE

Orange Solvent skutecznie usuwa:

  • pastę cynkową i eugenolową oraz resztki alginianu i cementu z łyżek odciskowych i innych narzędzi,
  • plamy jodu i inne barwne plamy po zabiegach operacyjnych,
  • uporczywe naklejki i stare etykiety oraz resztki kleju (dają się łatwo usunąć po krótkim czasie działania),
  • plamy olejowe z rąk oraz odzieży, dywanów i tapicerki,
  • uporczywe paski i pręgi na posadzkach z PCV i linoleum,
  • resztki tłustych pisaków i markerów ,
  • resztki pasty cynkowej i gipsu z opatrunków.

SPOSÓB UŻYCIA

Skropić ściereczkę lub kłębek waty i przetrzeć mytą powierzchnię. Uwaga: Tolerancja materiałowa nie jest gwarantowana dla wszystkich tworzyw sztucznych, szczególnie dla amorficznych termoplastów jak szkło akrylowe lub polikarbonaty. Przed pierwszym użyciem koniecznie należy sprawdzić tolerancję w niewidocznym miejscu.

SKŁAD

Naturalne terpeny pomarańczowe z wyciśniętych skórek pomarańczy, oleinian decylu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
250 ml butelka 9 x 250 ml 805000-250M
500 ml butelka 6 x 500 ml 805000-500M

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EC.

UWAGI

Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld