DESCOSEPT SPEZIAL WIPES


Bezalkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji

  • Proste w użyciu
  • Szybkie działanie
  • Wysoki stopień kompatybilności materiałowej

TYP PREPARATU

Bezalkoholowe, gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia wyrobów i urządzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju powierzchni również w przemyśle spożywczym i kuchniach. Na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych. Descosept Spezial Wipes nie zawierają alkoholi, aldehydów i fenoli. Chusteczki wykonane są z wysokiej jakości niepylącego materiału i gwarantują uwalnianie aktywnych składników oraz dużą siłę mycia.

ZASTOSOWANIE

Mycie i dezynfekcja materiałów wrażliwych na alkohol oraz mycie i dezynfekcja wszelkiego rodzaju powierzchni.

MIKROBIOLOGIA

Descosept Spezial, którym nasączone są chusteczki działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • grzybobójczo (C. albicans)/ drożdżobójczo
  • wirusobójczo (HBV, HIV, HCV, Rota, Papova / Polyoma, Vaccinia)

SPOSÓB UŻYCIA

Przetrzeć chusteczką dezynfekowane powierzchnie lub przedmioty do całkowitego ich zwilżenia – przestrzegać wymaganego czasu ekspozycji.
Descosept Wipes Spezial to gotowe do użycia chusteczki, które można wyjmować pojedynczo z zamykanego pojemnika poprzez otwór dozujący. Po wyjęciu chusty należy zamknąć szczelnie pokrywę pojemnika. Po otwarciu należy zużyć w ciągu 28 dni.
Instrukcje dotyczące wkładu: Wsunąć opakowanie uzupełniające wraz z torbą bezpośrednio do dozownika. Otworzyć opakowanie uzupełniające. Wyciągnąć pierwszą chustę ze środka rolki przez otwór w pokrywie dozownika i założyć pokrywę z powrotem na dozownik.
Uzupełniać dozownik tylko oryginalnymi wkładami uzupełniającymi Descosept Wipes Spezial.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
Opakowanie uzupełniające zawierające 100 szt. chusteczek (30,5 cm x 32 cm) 3 x 1
1 komplet – dozownik z wkładem 1zawierającycm 100 szt. chusteczek (30,5 cm x 32 cm) 1 x 1

UWAGI

W przypadku kontaktu z oczami przemyć natychmiast dużą ilością wody, także pod powiekami.
Przed użyciem dokładnie zapoznać się z ulotką lub informacją na etykiecie preparatu.

REJESTRACJA

Descosept Spezial, którym nasączone są chusteczki figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH i ÖGHMP.
Zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

CZAS DZIAŁANIA

Descosept Spezial, którym nasączone są chusteczki działa:

bakteriobójczo, (włącznie z MRSA), grzybobójczo (C. albicans)/ drożdżobójczo wg DGHM / VAH /EN 13697 konc. 1 min.
dezaktywują wirusy: HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV wg RKI konc. 30 sek
Rota konc. 30 sek
Papova / Polyoma konc. 2 min.

SKŁAD

100 g preparatu Descosept Spezial zawiera:
0,50 g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego
0,25 g chlorku didecylodimetyloamoniowego

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Dane dotyczą preparatu Descosept Spezial, którym nasączone są chusteczki:
Forma / kolor: klarowny, bezbarwny roztwór
Wartość pH: 6,0 – 8,0

EKSPERTYZY

Prof. Werner, higienista, Bischofschofen: Expertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg. DGHM / VAH.
Expertyza dot. skuteczności środka wobec wirusa SV40/ Polioma według EN 14476.
Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Expertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg DGHM / VAH.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności środka wobec: wirusa Rota, wirusa Vaccinia, wirusa BVDV (HCV).

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld