CLEANISEPT®


Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

  • Niezawierajacy aldehydów środek o dużej sile mycia
  • Na liście DVG środków dezynfekcyjnych wykorzystywanych w sektorze spożywczym Nie zawiera środków zapachowych

TYP PREPARATU

Cleanisept® jest wolnym od aldehydów koncentratem do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz wszelkiego rodzaju powierzchni. Bezalkoholowa formuła oparta jest na bazie nowoczesnych czwartorzędowych związków amonowych. Cleanisept® jest przyjazny w użyciu ze względu na niską toksyczność, posiada dużą siłę mycia oraz nie zawiera związków zapachowych. Szczególnie polecany do użytku w przemyśle spożywczym, w kuchniach oraz stołówkach jak również do mycia i dezynfekcji powierzchni wykonanych ze szkła akrylowego.
Cleanisept® spełnia ustawowe wymagania bhp w sprawie unikania uczulających, niebezpiecznych materiałów w medycynie ludzkiej.

ZASTOSOWANIE

Mycie i dezynfekcja urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np. inkubatory. Mycie i dezynfekcja sprzętu medycznego raz wszelkiego rodzaju powierzchni. Cleanisept® może być używany we wszystkich obszarach przemysłu spożywczego i stołówek. Preparat jest polecany do dezynfekcji i mycia wanien i powierzchni ze szkła akrylowego.

SPOSÓB UŻYCIA

Cleanisept® może być stosowany do mycia i dezynfekcji :

  1. przez metodę mycia i wycierania, np. „dwóch wiader” lub podobną,
  2. przez dozowanie z centralnych lub niecentralnych urządzeń dozujących (BAM sprawdzony dla urządzeń – DG 3),
  3. przez rozpylanie z urządzeń stacjonarnych lub mobilnych,
  4. przez dozowanie z butelek lub worków dozujących

MIKROBIOLOGIA

Cleanisept® dziala:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • grzybobójczo (C. albicans)
  • wirusobójczo: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Papova/ Polyoma, Rota.

SKŁAD

100 g koncentratu zawiera:
3,33 g chlorku didecylodimetyloamoniowego
6,66 g czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki beznylo-C12-16-alkilodimetylowe
Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji zgodnie z dyrektywą EU 648/2004.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, bezbarwny płyn
Wartość pH: 7,25 +/- 1,25

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
2 L butelka 6 x 2 L 204000-002L
5 L kanister 3 x 5 L 204000-005L
10 L kanister 1 x 10 L 204000-010L

DOZOWNIKI

pompka dozująca do butelki 2 L, kanistra 5 i 10 L, kran do kanistra, otwieracz do kanistra.

UWAGI

Działa drażniąco na skórę. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić okulary lub ochronę twarzy. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Zaleca się pracę w rękawicach ochronnych.
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z informacją na etykiecie preparatu.

STĘŻENIA UŻYTKOWE

Bakterie, (włącznie z MRSA), grzyby ( C. albicans)/ drożdże wg DGHM/ VAH (z podwyższonym obciążeniem organicznym) 2,5% 15 min.
2,0% 30 min.
1,0% 60 min.
0,75 % 4 godz.
Krótka dezynfekcja:
* na liście VAH w kolumnie 5 min.
7,50 % 1 min.*
Dezaktywuje wszystkie wirusy otoczkowe wg. RKI włącznie HBV, HIV, Vaccinia, HCV, BVDV 2,5% 5 min.
2,0% 15 min.
7,5 % 30 sek.
Papova/ Polyoma 2,0% 30 min.
7,5 % 2 min.
Rota 0,5 % 30 sek.

Czas reakcji wg DVG 7/2003 (dezynfekcja w obszarze spożywczym

 

Bakteriobójcze (małe nasilenie): kol. 6a 1,0% 30 min.
Grzybobójcze (małe nasilenie): kol. 7a 0,5% 30 min.
Bakteriobójcze (duże nasilenie): kol. 8a 1,5% 30 min.
Grzybobójcze (duże nasilenie): kol. 9a 1,5% 30 min.

CZAS DZIAŁANIA WG. NORM EUROPEJSKICH

Obciązenie EN 1276 działanie bakteriobójcze EN 1650 działanie grzybobójcze JEN 13697 działanie bakteriobójcze EN 13697 działanie grzybobójcze
Niskie 0,25%
5 minut
0,5%
5 minut
0,25%
5 minut
0,5%
5 minut
Wysokie 0,5%
5 minut
0,75%
5 minut
0,5%
5 minut
0,75%
5 minut

EKSPERTYZY

Prof. Dr. Werner, higienista, Bischofshofen: Ekspertyza dot. skuteczności środka wobec wirusa SV40/ Polioma. Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg DGHM / VAH. Raport specjalisty dot. dezynfekcji w obszarze spożywczym wg DVG (2007). Ekspertyza dot. skuteczności wobec bakterii i grzybów wg normy EN 1276, EN 1650 i EN 13697.
Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Raport specjalisty dot. skuteczności dezynfekcji powierzchni wg DGHM/ VAH.
Dr. Brill, higienista, Hamburg: Raport specjalisty dot. dezynfekcji w obszarze spożywczym wg DVG (2007). Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Cleanisept® użytego w systemie Desco Wipes. Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni chustami Desco Wipes nasączonymi preparatem Cleanisept®.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności środka wobec: wirusów Rota, wirusów Vaccinia, wirusów BVDV (HCV).
BAM (Niemiecki Instytut badania materiału)– Raport dot. rozrzedzania koncentratu środka dezynfekującego w urządzeniu dozującym GD 3 (włączony w aneks listy RKI).
Schmitz & Söhne, Wickede: Opinia dot. stosowania środka do urządzeń medycznych i materacy firmy Schmitz & Söhne, marzec 2006.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH.
Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych w zakresie środków spożywczych DVG (Niemieckie Towarzystwo Medyczno-Weterynaryjne). Figuruje na liście środków wirusobójczych IHO.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

Pliki do pobrania


Cleanisept

Rozmiar: 360 KB