ASEPTODERM CHG COLORED


Barwiący, alkoholowy środek do dezynfekcji skóry z 2% chlorheksydyną

  • Gotowy do użycia barwiący preparat do dezynfekcji skóry
  • Oparty na 70 % alkoholu i 2 % chlorheksydynie
  • Bez dodatku perfum, zabarwiony na czerwono

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użycia alkoholowy środek do dezynfekcji skóry, do spryskiwania lub przecierania skóry. ASEPTODERM CHG COLORED ma kolor czerwony, aby zaznaczyć obszar, który został zdezynfekowany. ASEPTODERM CHG COLORED może być stosowany do dezynfekcji skóry przed wstrzyknięciami, nacięciami, nakłuciami, pobraniem krwi, wprowadzeniem cewnika i zabiegami chirurgicznymi. Łagodny dla skóry. Nie zawiera aldehydów, fenoli i QAC.

ZAKRES STOSOWANIA

Do dezynfekcji skóry.

STOSOWANIE

Nałożyć odpowiednią ilość ASEPTODERM CHG na skórę i utrzymywać wilgotność przez cały czas kontaktu.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

 

Spektrum działania i czas kontaktu 15 s 30 s 1 min 3 min
Antyseptyka skóry z 3-godzinnym przedłużonym efektem EN 12791
Bakterie i drożdże
Działanie bakteriobójcze EN13727 warunki czyste
EN1276 warunki czyste
Działanie drożdżakobójcze (Candida albicans) EN13624 warunki czyste
EN1350 warunki czyste
Działanie wobec Tbc (M. terrae) EN14348 warunki czyste
Działanie wobec mykobakterii (M. avium and M. terrae) EN14348 warunki czyste
Wirusy
Działanie wobec wirusów otoczkowych EN14476 włącz. HBV, HIV, HCV

SKŁAD

100 g roztworu zawiera:

63,1 g 2-Propanol (70 % Izopropanol v/v), 2,26 g Chlorhexidine digluconate (CHG). Zawiera barwniki (E-102 / tartrazyna, E-110 / żółcień pomarańczowa)

OPINIE EKSPERTÓW

Nasze produkty zostały poddane badaniom ekspertów. Na życzenie możemy je udostępnić.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Wartość pH: 7

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I STWIERDZENIA DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ

Wysoce łatwopalna ciecz i opary. Powoduje poważne podrażnienia oczu. Może powodować senność lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Trzymać z dala od ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
Zakaz palenia w pobliżu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli są i łatwo to zrobić. Kontynuuj płukanie. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się: zasięgnąć porady lekarza.
Zawartość / pojemnik usuwać do przedsiębiorstwa utylizacji odpadów zgodnie z przepisami miejscowymi/narodowymi.

Wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
100 ml butelka z rozpylaczem 30 x 100 ml

00-520C-001EXP

250 ml butelka z rozpylaczem 20 x 250 ml

00-520C-0025EXP

1 L butelka 12 x 1 L

00-520C-010EXP

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld