Pharmacolog AB - jest producentem rozwiązań i produktów, zwiększających wydajność i bezpieczeństwo pracy w szpitalach podczas przygotowywania leków infuzyjnych. Oferowane systemy mają na celu eliminację błędów w podaniu leków poprzez automatyczną weryfikację substancji czynnej i właściwego stężenia przygotowywanych leków.