IPSA - to włoska firma high-tech, działająca od 1997 r. w rozwoju innowacyjnych rozwiązań opartych na innowacyjnych technologiach. W ostatnich latach IPSA skoncentrowała swoje działania badawczo-rozwojowe na polu Medtech. IPSA koncentruje się na opracowywaniu produktów technologicznych wspierających system opieki zdrowotnej w celu poprawy bezpieczeństwa pacjenta, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwiązań ekonomicznie zrównoważonych. IPSA dąży do przejęcia pionierskiej i wiodącej roli w tej dziedzinie dzięki innowacyjnej, technologicznej i elastycznej wizji procesów dystrybucji jednorazowych produktów klinicznych, aby zoptymalizować cały proces: od zamówienia po dystrybucję i stosowanie.