DR. WEIGERT jest znanym na całym świecie niemieckim producentem profesjonalnych środków higieny.
Firma specjalizuje się w maszynowym myciu i dezynfekcji w takich obszarach jak: higiena kuchenna, technika medyczna i laboratoryjna, przemysł spożywczy.

Więcej informacji: