Chirurgia szczękowo-twarzowa


Techniki endoskopowe znajdują również szerokie zastosowanie w chirurgii szczękowo-twarzowej. Firma KARL STORZ jako pionier w chirurgii małoinwazyjnej proponuje następujące rozwiązania do leczenia ślinianek:

  • miniaturowe endoskopy do chirurgii ślinianek
  • instrumenty do endoskopii ślinianek