Małe zwierzęta


Endoskopia małych zwierząt to dziedzina rozwijająca się w bardzo szybkim tempie, mająca wiele zastosowań tak w zakresie tkanek miękkich jak i ortopedii. KARL STORZ oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych do wszystkich wskazań w diagnostyce i chirurgii minimalnie inwazyjnej.

Uniwersalna optyka sztywna MPRT (Multi-Purpose Rigid Telescope)

W dzisiejszych czasach nowoczesna technologia endoskopowa pozwala na bezpośredni, kontrolowany wzrokiem dostęp do wielu organów wewnętrznych bez konieczności przeprowadzania otwartej interwencji chirurgicznej.

Dostęp odbywa się przez naturalne otwory w ciele lub jest możliwy po wykonaniu niewielkich nacięć. Uniwersalna optyka sztywna, na przykład MPRT HOPKINS® Telescope 64019BA, po uzupełnieniu o zestaw prezentowanych instrumentów daje możliwość pełnej gamy zastosowań w endoskopii weterynaryjnej.

Zastosowania uniwersalnej optyki sztywnej MPRT:

 • rynoskopia
 • laryngoskopia
 • bronchoskopia
 • otoskopia
 • cystoskopia
 • laparoskopia
 • torakoskopia
 • koelioskopia
 • artroskopia
 • kolonoskopia
 • endoskopia u ptaków.
Otoskopia małych zwierząt

Jednym z najważniejszych zastosowań endoskopów jest otoskopia diagnostyczna w medycynie weterynaryjnej. Choroby ucha zewnętrznego często występują u psów, a łatwy dostęp i bardzo dobra wizualizacja gwarantowane przy stosowaniu tej techniki sprawiają, że otoendoskopia jest idealną metodą badania.

Endoskop sztywny umożliwia również przeprowadzenie badania ucha środkowego. KARL STORZ oferuje teraz nowy zestaw do otoskopii weterynaryjnej składający się z otoskopu z optyką 0 stopni, patrzącą na wprost i z trójdrożnym kranikiem.

Kształt i odpowiednio dopasowana długość umożliwiają przeprowadzenie dokładnych badań, nawet u ras psów, charakteryzujących się długimi kanałami usznymi.

Instrument ten może być również wykorzystany podczas leczenia do przepłukiwania kanału usznego, odsysania, usuwania ciał obcych, myringotomii, itp.

Otoskop stosowany w połączeniu z weterynaryjną kamerą endoskopową Veterinary Video Camera III i naszym systemem archiwizacji danych AIDA VET umożliwia on dokładne oszacowanie dalszego koniecznego leczenia i kontroli jak również dokumentację wyników.

Zestaw do otoskopii może być też wykorzystany do badania jamy ustnej oraz badań dentystycznych u zwierząt.

U pacjentów poddanych znieczuleniu może być również stosowana uniwersalna optyka sztywna MPRT.

Rynoskopia małych zwierząt

Przeprowadzenie zabiegu rynoskopii może być wskazane u psów i kotów, u których występuje wydzielina z nosa, niedrożność nosa, przewlekłe kichanie, krwawienie z nosa, zniekształcenie okolicy pyska, ból w okolicy nosa, ostre, ciężkie kichanie, kichanie wsteczne i nieprawidłowy obraz radiograficzny. Do rynoskopii mogą być używane zarówno endoskopy sztywne i giętkie.

Systemy optyk sztywnych, takie jak uniwersalna optyka sztywna MPRT oferują najlepsze obrazy i jakość optyczną, natomiast endoskopy giętkie z odginaną końcówką umożliwiają rynoskopię tylną (wizualizacja tylnej jamy nosowej poprzez wprowadzenie rurki zakończonej kamerą przez usta do jamy nosowo-gardłowej).

Do optyk sztywnych oferujemy płaszcze z kanałami roboczymi i instrumenty giętkie do przeprowadzania biopsji oraz usuwania ciał obcych. Wszystkie płaszcze mają podłączenia do przepłukiwania lub odsysania.

Bronchoskopia małych zwierząt

Przeprowadzenie zabiegu bronchoskopii i tracheoskopii może być wskazane w przypadku zapalenia oskrzeli, kaszlu, neoplazji płucnej, zapadania się tchawicy, stridoru (świst krtaniowy) oraz innych zaburzeń oddychania. Można używać zarówno endoskopów sztywnych jak i giętkich.

Endoskopy giętkie, typowo używane do tracheobronchoskopii dostępne są w średnicach zewnętrznych 5,2 mm, 3,7 mm oraz 3,0 mm.

Endoskopy sztywne dostępne są w średnicy 2,9mm i długości roboczej 36 cm dla kotów i małych psów, a o średnicy 5,5 mm i długości roboczej 54 cm dla większych psów.

Artroskopia małych zwierząt

Artroskopia staje się coraz bardziej popularna wśród chirurgów-weterynarzy zarówno w celach diagnostycznych jak i w chirurgii u psów z przewlekłą kulawizną, bólami stawów, niestabilnością stawów, opuchlizną, trzeszczeniem w stawach oraz z nieprawidłowym obrazem radiograficznym, obejmującym OCD, DJD i odłamanie wyrostka kolczystego.

Do artroskopii małych zwierząt wykorzystuje się optyki o średnicy od 1,9 mm do 2,7 mm. Dzięki swojej wszechstronności najpopularniejszą optyką jest uniwersalna optyka sztywna MPRT o średnicy 2,7 mm.

Laparoskopia i torakoskopia małych zwierząt

W obecnych czasach najczęściej spotykanym wskazaniem do przeprowadzenia laparoskopii u psa jest biopsja wątroby, nerki, trzustki lub guzów. Inne zastosowania diagnostyczne obejmują ocenę urazu brzusznego, ocenę reakcji na terapię lub nieprawidłowych wyników radiograficznych. Obecnie wykonywana jest również chirurgia laparoskopowa, w tym zabiegi usunięcia jajników, gastropeksja, operacja przepukliny i inne.

Najbardziej popularny laparoskop dla małych zwierząt ma średnicę 5mm. Jednakże w przypadku laparoskopii małych zwierząt możliwe jest używanie optyk o niemalże wszystkich rozmiarach, w tym również uniwersalnej optyki sztywnej MPRT o średnicy 2,7mm oraz standardowych laparoskopów o średnicy 10 mm stosowanych u ludzi.

Takie same instrumenty mogą być stosowane podczas torakoskopii. Zaleca się przeprowadzanie zabiegu w przypadku wysięku opłucnowego, powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia, nieprawidłowych wyników badań radiograficznych, biopsji i innych.

Cystoskopia małych zwierząt

Uretrocystoskopia wskazana jest u wielu małych zwierząt, w tym u pacjentów z przewlekłym zapaleniem pęcherza moczowego, częstomoczem, krwiomoczem, bolesnym oddawaniem moczu, nietrzymaniem moczu, urazem, kamieniami i z nieprawidłowym obrazem radiograficznym. Aby wykonać uretrocystoskopię u wielu pacjentów, których spotykamy w małych gabinetach weterynaryjnych niezbędne jest korzystanie z więcej niż jednego endoskopu. Najbardziej popularnym cystoskopem dla małych zwierząt jest uniwersalna optyka sztywna MPRT, która jest idealna dla samic o wadze w przybliżeniu 2,5-20 kg.

Zastosowanie tej optyki do cystoskopii u samców wymaga przeprowadzenia uretroskopii kroczowej lub stwarza konieczność dostępu drogą przezbrzuszną. Dostęp drogą przezbrzuszną może być również zalecany w przypadku samic, u których średnica cewki moczowej jest zbyt mała. Dostępne są również mniejsze sztywne optyki wykonane w technologii HOPKINS® - o średnicy 1,9 mm.

Idealnym endoskopem do zabiegu cystoskopii przezcewkowej u samców psów jest specjalistyczny fiberoskop o średnicy 3,0 mm i zwiększonej długości 1 m. U większych samic używa się optyki o zwiększonej długości ze średnicą płaszcza 17Fr. i o długości roboczej wynoszącej 29 cm.

Gastroskopia małych zwierząt

Górna i dolna endoskopia żołądkowo-jelitowa jest być może najczęściej wskazywanym zastosowaniem endoskopii u małych zwierząt. Częściowa lista wskazań obejmuje regurgitację (zwracanie), dysfagię, ślinienie się, mdłości, wymioty, wymioty z krwią, stolec smolisty, anoreksję, biegunkę, utratę wagi, obecność świeżej krwi w kale, obecność śluzu w kale oraz ból przy oddawaniu kału.

Nasze nowe videoendoskopy weterynaryjne SILVER SCOPE® o zwiększonej długości, małych średnicach i dużych kanałach biopsyjnych są wyjątkowo wszechstronne pod kątem zastosowania w medycynie weterynaryjnej.

Łącząc w sobie najnowszą technologię, ergonomikę oraz wytrzymałość nasze videoendoskopy SILVER SCOPE® stale dostarczają obrazy o niezrównanej przejrzystości, jasności i głębi pola widzenia. Nowa, ergonomiczna budowa umożliwia trzymanie instrumentu w sposób redukujący zmęczenie. Videoendoskopy SILVER SCOPE® łączą w sobie najnowsze innowacje projektowe mające na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia urządzenia, zminimalizowanie czasu przestoju urządzenia oraz ograniczenie kosztów naprawy.

Videoendoskopy SILVER SCOPE® wykorzystują taki sam sterownik kamery i źródło światła jak optyki sztywne, fiberoskopy giętkie i egzoskopy KARL STORZ; stanowiąc wydajne i ekonomiczne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb endoskopowych.

Waginoskopia i inseminacja małych zwierząt

Wskazania do przeprowadzenia waginoskopii i kolposkopii (endoskopia szyjki macicy) obejmują upławy, krwawienia, guzy, urazy, nietrzymanie moczu, usuwanie ciał obcych oraz bolesne oddawanie moczu jak również sztuczne zapłodnienie.

Dla wielu z tych zabiegów idealnym rozwiązaniem jest uniwersalna optyka sztywna MPRT o średnicy 2,7 mm. W celu dojścia do bieguna pęcherza u większych suk jak również do zabiegu sztucznego zapłodnienia zaleca się użycie optyki HOPKINS® 3,5 mm z mechanizmem odchylającym cewnik.

Cytologia małych zwierząt

Zabiegi endoskopowe zasadniczo nie są stosowane w cytologii i dermatologii, jednakże wykorzystanie weterynaryjnej kamery endoskopowej Veterinary Video Camera III umożliwia dokumentację wyników badań dermatologicznych i mikroskopowych w postaci nagrania video i/lub zdjęć.

System kamery video przesyła na monitor obrazowy wyniki badań makroskopowych lub zaobserwowanych przez endoskop czy też mikroskop. Wybrane wyniki mogą zostać zapisane w formie cyfrowej i wydrukowane do celów dokumentacji medycznej lub w celu przekazania współpracownikom lub klientom.

Egzoskop VITOM 25® do otwartych zabiegów chirurgicznych

Egzoskop VITOM®25 oferuje rewolucyjną, nową metodę obrazowania otwartych zabiegów chirurgicznych w sposób ergonomiczny, o bardzo wysokiej jakości rejestracji. W przeciwieństwie do tradycyjnego endoskopu VITOM®25 jest „egzoskopem” umieszczanym w odległości od 25 do 75 cm od miejsca operacyjnego, bezpiecznie zamocowanym na uchwycie, co daje chirurgowi dużo swobodnej przestrzeni do pracy.

Powiększony obraz wytwarzany przez VITOM®25 jest oglądany na monitorze obrazowym. Zwiększa to wygodę pracy chirurga i personelu wspierającego oraz znacząco redukuje zmęczenie chirurga, natomiast powiększenie struktur zwiększa precyzję chirurgiczną i dokładność diagnostyczną.

System ten jest idealny dla potrzeb szkoleniowych, ponieważ umożliwia on łatwe oglądanie powiększonego obrazu podczas przeprowadzanego zabiegu i przesyłanie go do odległych miejsc bez jakichkolwiek zakłóceń w przebiegu procedury.

Zdolność do przechwytywania i archiwizacji obrazów i sekwencji video z zabiegów chirurgicznych gwarantuje szczegółowy i dokładny zapis diagnozy oraz przeprowadzonego leczenia. Jest także cennym narzędziem do celów szkoleniowych, edukacyjnych jak również podczas ponownych badań w czasie późniejszym oraz do dzielenia się wynikami z klientami i współpracownikami.

VITOM®25 działa z każdym istniejącym systemem video firmy KARL STORZ.

Cechy szczególne:

 • Idealny system do wykorzystania podczas szkolenia studentów i stażystów, ponieważ umożliwia oglądanie wyraźnego, powiększonego obrazu zabiegu z wygodnej, dogodnej odległości, bez przerywania procedury.
 • Możliwość obserwowania zabiegu na monitorze zwiększa wygodę pracy chirurga, zmniejszając jego zmęczenie i obciążenie wzroku.
 • Powiększenie struktur anatomicznych pacjenta zwiększa precyzję chirurgiczną oraz dokładność diagnozy wzrokowej.
 • Przechwytywanie obrazów i sekwencji video jest ważne dla potrzeb szkoleniowych, edukacyjnych, badawczych oraz dla dzielenia się z klientami i współpracownikami
 • Umieszczenie VITOM®25 w odległości od 25 do 75 cm nad operowanym obszarem w stabilnym uchwycie mocującym daje chirurgowi i personelowi pomocniczemu dużo przestrzeni do pracy.
 • Egzoskop VITOM®25 wykorzystuje taki sam system video jak inne optyki sztywne, fiberoskopy i videoendoskopy KARL STORZ.
 • Do korzystania z VITOM®25 konieczny jest uchwyt utrzymujący system w odpowiedniej pozycji.