Duże zwierzęta


Z powodu rozmiaru ciała i szczególnej budowy dużych zwierząt konieczne jest tutaj stosowanie specjalistycznych instrumentów.

KARL STORZ ma w swojej ofercie produkty do laparoskopii, artroskopii, bronchoskopii, gastroskopii, histeroskopii, uretroskopii i endoskopii strzyków dużych zwierząt.

Artroskopia

Artroskopia jest niezbędna w ortopedii koni. Stosunkowo prosty zestaw instrumentów pozwala na przeprowadzenie procedur diagnostycznych dających informacje o lokalizacji i stopniu urazu stawów jak również o stopniu zaawansowania zwyrodnieniowych chorób stawów.

Podczas jednego zabiegu możliwe jest wykrycie i wyleczenie niewielkich uszkodzeń chrząstki stawowej, przerostu błony maziowej i osteochondrozy.

Artroskopia skraca czas zabiegu i zmniejsza traumę, umożliwiając pacjentowi znacznie szybszy powrót do normalnego funkcjonowania niż w przypadku tradycyjnej artrotomii. Rozszerzenie stawu za pomocą płynu lub gazu umożliwia dostęp do wszystkich obszarów chrząstek stawowych i ich chirurgiczne opracowanie przy wizualizacji endoskopowej.

Laparoskopia i torakoskopia

Laparoskopia stała się pożądaną alternatywą dla wielu otwartych brzusznych zabiegów chirurgicznych u koni. Zabiegi laparoskopowe rozwinęły się ostatnio również u bydła, być może najbardziej znacząco w przypadku chirurgicznej korekty przemieszczenia trawieńca.

W zależności od wskazań laparoskopia u koni może być wykonywana na pacjentach stojących lub w pozycji leżącej na grzbiecie. W celu zwizualizowania organów konieczne jest rozszerzenie podbrzusza poprzez insuflację CO2. Wskazania do laparoskopii u koni obejmują badanie wizualne, biopsję organów, ostrą lub przewleką kolkę, wycięcie jelita ślepego, kastrację, przepuklinę pachwinową, usunięcie jajników, neoplazję i transfer zarodków. KARL STORZ opracował specjalistyczne instrumenty do przeprowadzania tych procedur.

Torakoskopia jest często przeprowadzana u koni w pozycji stojącej z pleuropneumonią (zapalenie płuc i opłucnej). Podczas jednego zabiegu jest możliwe pobranie biopsji i rozdzielenie zrostów. Torakoskopia może być również przeprowadzana w pozycji leżącej bocznej. Innym częstym wskazaniem do przeprowadzenia torakoskopii u konia jest neoplazja w obrębie klatki piersiowej. Podczas torakoskopii stosuje się takie same optyki i instrumenty jak podczas laparoskopii.

Gastroskopia, bronchoskopia, histeroskopia

W medycynie dużych zwierząt endoskopy giętkie są standardowym elementem wyposażenia diagnostycznego. Są one szczególnie użyteczne do rozróżniania procesów chorobowych górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.

Nowa gama endoskopów firmy KARL STORZ wyznacza wysokie standardy pod względem jakości obrazu. Zastosowanie najnowszych technologii przetwarzania cyfrowego, chipów CCD o wysokiej rozdzielczości oraz ulepszonych systemów optycznych umożliwiło opracowanie endoskopów wytwarzających obrazy o wyjątkowej jakości i czystości.

U koni do zabiegu bronchoskopii KARL STORZ zaleca użycie videoendoskopów o długości 1,80m i 2,50 m, natomiast do gastroskopii o długości 3m i 3,25m.

Procesor videoendoskopu nowej generacji jest kompatybilny ze wszystkimi giętkimi i sztywnymi systemami optycznymi firmy KARL STORZ

Teloresektoskopia

Zestaw do teloresektoskopii SEEH/HOSPES jest używany do badania i resekcji krowich strzyków przez brodawkę sutkową lub przez boczne, pojedyncze nakłucie. Każda z metod pozwala na łatwe przeprowadzenie badania wizualnego jak również resekcję tkanki, która zatyka kanał strzykowy.

Prosty, obsługiwany jedną ręką system składa się z optyki, płaszcza i elektrody resekcyjnej. Lekarz ma możliwość łatwego manewrowania endoskopem bez pomocy asystenta, cały czas kontrolując wizualnie pole operacyjne. Zestaw do teloresektoskopii KARL STORZ łączy w sobie korzyści diagnostyki minimalnie inwazyjnej i wcześniej przyjęte techniki resekcji elektrochirurgicznej.

Transfer zarodków

Dostępne są instrumenty KARL STORZ do transferu zarodków u bydła, koni, owiec i kóz. Zestaw instrumentów do transferu zarodków umożliwia precyzyjne umieszczenie zarodka w rogu macicy, przy stałej kontroli wzrokowej.

Przedstawiony instrument w połączeniu ze standardowymi instrumentami do laparoskopii u koni jest używany do implantacji zarodków u konia w pozycji stojącej.

Abomasopeksja laparoskopowa

Coraz większa liczba zgłoszonych przypadków lewostronnego przemieszczenia trawieńca (LDAs) u wysoko wydajnych krów mlecznych sugeruje, że istnieje potencjał na ekonomiczne korzyści wynikające z nowych technologii, najbardziej efektywnych w leczeniu tego schorzenia. Laparoskopowe umieszczenie zatyczki w świetle trawieńca umożliwia krowie szybsze leczenie jak również mniejszą śmiertelność, w porównaniu z konwencjonalnymi otwartymi zabiegami chirurgicznymi. Procedura laparoskopowa zmniejsza również ryzyko nieodpowiedniego umieszczenia zatyczki. Łączy korzyści wynikające z laparotomii (kontrola przemieszczenia i osadzenia we właściwym miejscu) i leczenia za pomocą metody „roll and suture” (szybka, minimalnie inwazyjna).

Gdy krowa znajduje się w pozycji stojącej laparoskop wprowadzany jest w lewe zagłębienie okołolędźwiowe, po czym lokalizowany jest trawieniec. Następnie, pod nadzorem laparoskopowym do trawieńca wprowadzona jest kaniula umożliwiająca umieszczenie zatyczki, po czym zatyczka jest wprowadzana przez kaniulę. Procedura może zostać zakończona w pozycji leżącej grzbietowej z wprowadzeniem trokaru od strony tylno-bocznej lub procedura może zostać zakończona w pozycji stojącej, przy użyciu instrumentu umożliwiającego wprowadzenie zatyczki (68160LS).

Zestaw KARL STORZ do abomasopeksji stanowi połączenie wyjątkowego systemu optycznego z wysokiej jakości instrumentami i zatyczką. Zatyczka jest niezwykle wytrzymała, z bardzo gładkimi otworami na szwy, dzięki czemu ryzyko przerwania trawieńca w miejscu zszycia jest zminimalizowane.

Egzoskop VITOM®25 do otwartych zabiegów chirurgicznych

Egzoskop VITOM®25 oferuje rewolucyjną, nową metodę obrazowania otwartych zabiegów chirurgicznych w sposób ergonomiczny, o bardzo wysokiej jakości rejestracji. W przeciwieństwie do tradycyjnego endoskopu VITOM®25 jest „egzoskopem” umieszczanym w odległości od 25 do 75 cm od miejsca operacyjnego, bezpiecznie zamocowanym na uchwycie, co daje chirurgowi dużo swobodnej przestrzeni do pracy.

Powiększony obraz wytwarzany przez VITOM®25 jest oglądany na monitorze obrazowym. Zwiększa to wygodę pracy chirurga i personelu wspierającego oraz znacząco redukuje zmęczenie chirurga, natomiast powiększenie struktur zwiększa precyzję chirurgiczną i dokładność diagnostyczną.

System ten jest idealny dla potrzeb szkoleniowych, ponieważ umożliwia on łatwe oglądanie powiększonego obrazu podczas przeprowadzanego zabiegu i przesyłanie go do odległych miejsc bez jakichkolwiek zakłóceń w przebiegu procedury.

Zdolność do przechwytywania i archiwizacji obrazów i sekwencji video z zabiegów chirurgicznych gwarantuje szczegółowy i dokładny zapis diagnozy oraz przeprowadzonego leczenia. Jest także cennym narzędziem do celów szkoleniowych, edukacyjnych jak również podczas ponownych badań w czasie późniejszym oraz do dzielenia się wynikami z klientami i współpracownikami.

VITOM®25 działa z każdym istniejącym systemem video firmy KARL STORZ.

Cechy szczególne:

  • Idealny system do wykorzystania podczas szkolenia studentów i stażystów, ponieważ umożliwia oglądanie wyraźnego, powiększonego obrazu zabiegu z wygodnej, dogodnej odległości, bez przerywania procedury.
  • Możliwość obserwowania zabiegu na monitorze zwiększa wygodę pracy chirurga, zmniejszając jego zmęczenie i obciążenie wzroku.
  • Powiększenie struktur anatomicznych pacjenta zwiększa precyzję chirurgiczną oraz dokładność diagnozy wzrokowej.
  • Przechwytywanie obrazów i sekwencji video jest ważne dla potrzeb szkoleniowych, edukacyjnych, badawczych oraz dla dzielenia się z klientami i współpracownikami
  • Umieszczenie VITOM®25 w odległości od 25 do 75 cm nad operowanym obszarem w stabilnym uchwycie mocującym daje chirurgowi i personelowi pomocniczemu dużo przestrzeni do pracy.
  • Egzoskop VITOM®25 wykorzystuje taki sam system video jak inne optyki sztywne, fiberoskopy i videoendoskopy KARL STORZ.
  • Do korzystania z VITOM®25 konieczny jest uchwyt utrzymujący system w odpowiedniej pozycji.