XXVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych we Wrocławiu