Udział Medim Sp. z o. o. w VII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej