Nowe sale OR1 Karl Storz w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie