THERMOSHIELD® NR


Środek myjący do chemiczno- termicznej obróbki endoskopów

  • Łagodny dla materiałów
  • Z większą siłą mycia
  • Z doskonałymi właściwościami czyszczącymi
  • Neutralne pH

TYP PREPARATU

Thermoshield® NR jest preparatem myjącym o neutralnym pH do maszynowego mycia przedmiotów i narzędzi medycznych. Dzięki formule substancji czynnej, która nie zawiera enzymów, Thermoshield® NR można stosować przy temperaturze 93C do chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia we wszystkich myjniach-dezynfektrach z programami BGA wzgl. RKI w zakresie działania A i B. Thermoshield® NR polecany jest do stosowania we wszystkich myjniach.
Wielką zaletą Thermoshieldu® NR jest neutralność pH. Gwarantuje bezpieczne mycie i oszczędza dodatkowego płukania, celem neutralizacji, co jest konieczne przy alkalicznych środkach myjących.
Brak konieczności użycia środków neutralizujących, niskie stężenie użytkowe i łatwa degradacja biologiczna (zgodnie z wytycznymi OECD 301D) gwarantuje ekologiczną koncepcję produktu.
Thermoshield® NR jest idealnym wstępnym środkiem myjącym dla Themoshieldu® Desinfektant do maszynowej dezynfekcji narzędzi wrażliwych na temperaturę przy 55-60°C.

ZASTOSOWANIE

Thermoshield® NR myje narzędzia chirurgiczne wszelkiego rodzaju, a także bardzo wrażliwe narzędzia MIC (do chirurgii małoinwazyjnej), sztywne i giętkie endoskopy oraz materiały anestezjologiczne oraz wrażliwe materiały z aluminium, tworzywa sztucznego, gumy i silikonu.
Thermoshield® NR nadaje się do chemiczno-termicznej dezynfekcji odpornych na temperaturę narzędzi przy 93°C.
Thermoshield® NR przyczynia się istotnie do utrzymania funkcjonalności i wartości narzędzi.
Thermoshield® NR jest bardzo ekonomiczny w użyciu, można go stosować przy niskim stężeniu użytkowym (od 0,5%).
Thermoshield® NR nadaje się do programów RKI (BGA) oraz Vario i można go stosować we wszystkich typach maszyn.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
5 L kanister 3 x 5 L 119000-005L

DOZOWNIKI

Kran do kanistra 5 i 10 litrowego, klucz do kanistra.

UWAGI

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

SPOSÓB UŻYCIA

Po użyciu lub po wstępnej obróbce, narzędzia włożyć w stanie otwartym do myjni – zgodnie z instrukcją (np. wg planu higieny). W procesie mycia wszystkie powierzchnie i zagłębienia narzędzi muszą być dostępne. Nie przeładowywać myjni, aby zapewnić kompleksowe mycie każdej powierzchni. W razie konieczności zdemontować instrumenty zgodnie z instrukcją producenta, tak aby zawiasy i wszelkie części ruchome pozostały otwarte. Pozostałości środków stomatologicznych przylegających do narzędzi stomatologicznych muszą zostać dokładnie usunięte przed procedurą mycia, dotyczy to również pozostałości sodowo-wapniowych. Aby zapobiec korozji i przebarwieniom do ostatniego płukania używać wody demineralizowanej.
Uwaga (zwrócić uwagę przy ustawianiu programu): dodawanie środka dopiero od 35°C.

STĘŻENIA UŻYTKOWE

W zależności od zabrudzenia: 0,3% – 0,7%
W endoskopii: 0,4% – 0,6%
Dezynfekcja termiczna (93oC): 10 min.

SKŁAD

Skład wg. wytycznych UE dot. detergentów:
Niejonowe tenzydy 5-15%,
glikol propylenowy (1,2-propanodiol) 5-10%.
Wszystkie tenzydy zawarte w produkcie ulegają biodegradacji.

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, niebieskozielony roztwór
Wartość pH koncentratu: 7,75 +/-0,75
Wartość pH roztworu 1,0% ok. 7

EKSPERTYZY

Prof. dr Schubert, higienista, Frankfurt nad Menem: Ekspertyza dot. chemiczno-termicznego mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach endoskopowych, 05.07.2002 i 08.07.2002.
Krajowy Instytut Higieny Meklemburgii Przedpomorza: Ekspertyza dot. dozowania środka Thermoshield ® Endo, 11.06.2001.
Instytut Higieny, Berlin: Ekspertyza użytkowa dot. oceny higieniczno-mikrobiologicznej w myjni endoskopowej INNOVA E3 firmy BHT, 05.03.2002.
ULM GmbH & Co. KG, Frankfurt nad Odrą: Ekspertyza użytkowa dot. testu higieniczno-mikrobiologicznego w myjni endoskopowej „ETD 2 plus” firmy Olympus, 18.04.2002.
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Martiny, Berlin: Test mycia przeprowadzony przy użyciu środka Thermoshield ® Endo w myjni endoskopowej „Adaptascope“, 13.04.2004.

REJESTRACJA

Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 001382
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld