DESCOTON % 2 GDA


Preparat do manualnej i cyrkulacyjnej dezynfekcji narzędzi i endoskopów

  • Gotowy do użycia
  • Posiada szeroką kompatybilność materiałową
  • Nie zawiera formaldehydów
  • Posiada paski testowe do kontroli aktywności roztworu roboczego

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Descoton % 2 GDA jest gotowym do użycia, niezawierającym formaldehydów preparatem przeznaczonym do dezynfekcji sprzętu medycznego włącznie ze sztywnymi i giętkimi endoskopami. Zawiera inhibitory korozji.

ZASTOSOWANIE

Descoton % 2 GDA jest odpowiedni do dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych włącznie ze sztywnymi i giętkimi endoskopami oraz sondami TEE.

SPOSÓB UŻYCIA

Narzędzia natychmiast po użyciu włożyć do preparatu. Wszelkie zagłębienia muszą być całkowicie zanurzone w roztworze. Preparat wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia. Po dezynfekcji narzędzia należy dokładnie spłukać wodą i wysuszyć. Nadaje się do wszystkich procesów cyrkulacyjnych.
Do konserwacji zawiasów stosować Silikonspray lub Spezial Ölspray.
Wskazówka: Przy bardzo zabrudzonych narzędziach poleca się dodatkowe środki myjące jak Instru Plus lub Desco Cleaner. Instru Plus nie ma wpływu na czas przydatności środka dezynfekcyjnego, przy zastosowaniu Desco Cleaner czas przydatności wynosi jeden dzień.
Czas przydatności do użycia preparatu Descoton % 2 GDA wynosi do 28 dni. Aktywność roztworu roboczego można sprawdzić za pomocą pasków testowych.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
5 L kanister 3 x 5 L 814000-005L

AKCESORIA

Pompka dozująca do kanistra 5-litrowego, kran do kanistra, otwieracz do kanistra

UWAGI

Szkodliwy dla zdrowia. Nie połykać. Nie wdychać oparów. Działa drażniąco na górne drogi oddechowe oraz skórę. Może powodować relacje alergiczną. Chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast spłukiwać dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Podczas pracy należy stosować odzież ochronną. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
Przed pierwszym użyciem preparatu Descoton % 2 GDA dezynfekowane narzędzia, w szczególności endoskopy należy dokładnie umyć woda. Po procesie dezynfekcji narzędzia należy dokładnie spłukać letnią wodą. Unikać kontaktu z tekstyliami (może powodować powstawanie żółtych plam)

MIKROBIOLOGIA

Descoton % 2 GDA działa:

  • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
  • prątkobójczo
  • grzybobójczo
  • wirusobójczo (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia) sporobójczo

CZAS DZIAŁANIA

B (włącznie z MRSA), F: konc. 5 min.
Tbc konc. 5 min.
V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia) wg. RKI konc. 30 sek.
Spory konc. 45 min.

SKŁAD

100 g preparatu zawiera:
2,0 g aldehydu glutarowego

DANE FIZYKO-CHEMICZNE

Forma / kolor: klarowny, bezbarwny płyn
Wartość pH: 5,0 +/- 0,5
Gęstość ok. 1,02 g / ml

EKSPERTYZY

Dr. Brill, higienista, Hamburg: Raport specjalisty dot. skuteczności niszczenia bakterii i grzybów podczas dezynfekcji narzędzi, 27.10.2006. Raport specjalisty dot. skuteczności niszczenia prątków gruźlicy, 27.10.2006.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów BVDV, 28.02.2006. Ekspertyza dot. skuteczności wobec wirusa Vaccinia, 02.03.2006.
Prof. Dr. Med. H. P. Werner, Schwerin: Raport dot. skuteczności niszczenia spor (Clostridium dfficile). Ekspertyza dot. stabilności preparatu, 14.11.2012.

DOZOWNIKI

Pompka dozująca do kanistra, butelka dozująca, kran do kanistra

REJESTRACJA

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42/ EEC.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld