DESCOSEPT FORTE


Alkoholowy środek do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni

  • Działanie bakteriobójcze włączając MRSA, drożdżobójcze
  • Działanie wirusobójcze włączając wirusy Polio, Adeno, Rota i Noro
  • Nie zawiera substancji zapachowych

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

DESCOSEPT forte to gotowy do użytku środek do szybkiej dezynfekcji na bazie alkoholu (etanol). Produkt został specjalnie stworzony do dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi, które wymagają ukierunkowanego działania wirusobójczego.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii SLT booster* DESCOSEPT forte gwarantuje skuteczną dezynfekcję w przypadkach wysokiego zabrudzenia organicznego (warunki brudne).

OBSZAR ZASTOSOWANIA

Szybka dezynfekcja nieinwazyjnych urządzeń medycznych odpornych na działanie alkoholu. Szybka dezynfekcja i mycie sprzętów medycznych oraz wszelkich powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

MIKROBIOLOGIA

DESCOSEPT forte ma działanie:

  • bakteriobójcze włącznie z MRSA
  • prątkobójcze
  • grzybobójcze (drożdżobójcze)
  • wirusobójcze włącznie z Polio, Adeno, Rota i Noro
Właściwości bójcze 30 sek. 1 min. 5 min.
Dezynfekcja powierzchni wg. DGHM/ VAH bakteriobójcze, grzybobójcze (drożdżobójcze) z działaniem mechanicznym, warunki brudne
Wirusobójcze (skuteczne wobec wszystkich wirusów bezosłonkowych i osłonkowych włącznie z  HBV/ HIV/ HCV) zgodnie z EN 14476
wirus Polio
EN 1650 warunki czyste bakteriobójcze, drożdżobójcze (drożdżobójcze)
wirus Adeno
wirus Noro (MNV)
Wirus Rota zgodnie z EN 14476
Prątkobójcze (M. Terrae) zgodnie z EN 14348 warunki brudne i czyste

 

STĘŻENIE I CZASY KONTAKTU

Właściwości bójcze 30 sek. 1 min.
EN 13727 bakteriobójcze, warunki brudne
EN 13624 (C.albicans) grzybobójcze (drożdżobójcze) warunki brudne
EN 13697 bakteriobójcze, warunki czyste
EN 13697 (C.albicans) grzybobójcze (drożdżobójcze) warunki czyste

ZASTOSOWANIE

DESCOSEPT forte może być stosowany do dezynfekcji przez przecieranie (zalecana metoda aplikacji) lub spryskiwanie.
Dezynfekcja powierzchni (dezynfekcja przez przetarcie): odpowiednią ilość środka DESCOSEPT forte nałożyć na jednorazową chusteczkę i przetrzeć powierzchnie. Upewnić się, że powierzchnie są całkowicie zwilżone środkiem przez wymagany okres czasu kontaktu.
W celu dezynfekcji przez spryskanie (zalecanej tylko w przypadku powierzchni trudno dostępnych) należy spryskać powierzchnię środkiem DESCOSEPT forte z odległości co najmniej 30 cm. Upewnić się, że powierzchnie są całkowicie zwilżone środkiem przez wymagany okres czasu kontaktu.
Większe zabrudzenia usunąć przed przeprowadzeniem dezynfekcji za pomocą chusteczki jednorazowej zwilżonej środkiem do dezynfekcji. Następnie przetrzeć powierzchnie, które mają zostać zdezynfekowane środkiem DESCOSEPT forte. Po upływie czasu kontaktu powierzchnie można przetrzeć na sucho za pomocą czystej jednorazowej chusteczki.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowania Jedn. sprzedaży Nr katalogowy
1 L butelka 10
5 L kanister 3
10 L kanister 1

KOMPATYBILNOŚĆ MATERIAŁOWA

Odpowiedni do stosowania na wszystkich powierzchniach odpornych na działanie alkoholu. Nie nadaje się do stosowania na szkle akrylowym (PMMA).

DOZOWNIKI

Głowica rozpylająca do butelki 1-litrowej, pompka dozująca do kanistra 5 i 10 litrowego, otwieracz do kanistra.

SKŁAD

100 g zawiera: 60 g etanolu Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%

INFORMACJE DODATKOWE

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może spowodować senność i zawroty głowy. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza – pokazać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonych przedsiębiorstw zbierania lub usuwania odpadów.

WPIS NA LISTĘ / STATUS PRODUKTU

Na aktualnej liście środków do dezynfekcji VAH i ÖGHMP.
Na liście Produktów Wirusobójczych IHO (www.iho-viruzidie-liste.de).
Zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

EKSPERTYZY

Dr F.-A. Pitten, higienista, Giessen: opinia eksperta dot. dezynfekcji powierzchni wg. wytycznych DGHM/ VAH.
Opinia eksperta dot. skuteczności prątkobójczej zgodnie z normą EN 14348.
Dr M. Suchomel, higienista, Wiedeń: Opinia eksperta dot. dezynfekcji powierzchni wg. wytycznych DGHM /VAH Opinia eksperta dot. dezynfekcji powierzchni zgodnie z normą EN 13697/ EN 13624/ EN 13727.
Dr J. Steinmann, wirusolog, Bremen: Opinia eksperta dot. skuteczności wirusobójczej wobec wirusa Polio, Adeno, Noro (MNV) i Rota, zgodnie z normą EN 14476.

*TECHNOLOGIA SLT BOOSTER

Innowacyjna technologia SLT Booster firmy Dr. Schumacher GmbH oparta jest na synergistycznym mechanizmie działania, który znacząco zwiększa skuteczność wirusobójczą alkoholowych środków do dezynfekcji. Zastosowanie technologii SLT Booster zapewnia wszechstronną skuteczność nawet przy niskim poziomie zawartości alkoholu jednocześnie gwarantując stałą kompatybilność materiałową i wysoki stopień bezpieczeństwa dla personelu.
Używać środków dezynfekcyjnych w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki oraz etykietą na opakowaniu.

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld