DESCOSEPT AF


Środek myjąco-dezynfekcyjny do rozpylania i przecierania

 • Niezawierający aldehydów środek do szybkiej dezynfekcji o przyjemnym zapachu
 • Skuteczne działanie wirusobójcze, włącznie z wirusami Noro
 • Przetestowany dermatologicznie

TYP PREPARATU

Gotowy do użycia, nie zawierający aldehydów środek dezynfekcyjny do rozpylania, wycierania i aplikacji w postaci piany, na bazie etanolu i czwartorzędowych związków amoniowych do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych.
Descosept AF ma przyjemny, świeży zapach i jest bezpieczny dla skóry. Przy użyciu Descosept AF przebarwienia są praktycznie wykluczone. Może być stosowany do wszystkich rodzajów powierzchni za wyjątkiem wrażliwych na alkohol.

Descosept AF polecany jest do dezynfekcji:

 • w praktykach lekarskich i dentystycznych, gdzie konieczna jest szybka dezynfekcja (np. fotele dentystyczne, prostnice i kątnice wiertarki dentystyczne),
 • w praktykach okulistycznych i optycznych do zapobiegania infekcjom wirusowym oczu,
 • dezynfekcja wyposażenia sal operacyjnych włącznie ze stołami operacyjnymi pomiędzy operacjami,
 • łóżka, materace, kołdry i poduszki,
 • środki transportu chorych, karetki pogotowia, pojazdy do wywozu śmieci i kosze transportowe,
 • ogólnie wyposażenie jak kozetki do badania, wózki transportowe np. do opatrunków, wanny kąpielowe i siedzenia toalet,
 • odzież jak: buty operacyjne, fartuchy gumowe i bielizna.

Descosept AF spełnia ustawowe wymagania bhp w sprawie unikania uczulających, niebezpiecznych materiałów w medycynie ludzkiej (patrz TRGS 525/540).

ZASTOSOWANIE

 • szybka dezynfekcja urządzeń medycznych odpornych na działanie alkoholu,
 • szybka dezynfekcja i mycie wszelkiego rodzaju powierzchni odpornych na działanie alkoholu, szczególnie polecany do trudnodostępnych powierzchni.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie i przedmioty spryskać środkiem Descosept AF z odległości co najmniej 30 cm do pełnego zwilżenia. Po wymaganym czasie ekspozycji przetrzeć powierzchnie i przedmioty ręcznikiem papierowym lub czystą ściereczką. Aby zapobiec dużemu nasyceniu powietrza w pomieszczeniu alkoholem, należy spryskać ściereczkę i zwilżyć nią dezynfekowane powierzchnie.
Descosept AF praktycznie nie pozostawia żadnych pozostałości na powierzchni.

DANE FIZYKO – CHEMICZNE

Wygląd koncentratu: klarowny, bezbarwny płyn
Wartość pH: 7,0 +/- 1,0
Temperatura zapłonu: 25,0 C

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Jedn. sprzedaży Nr. katalogowy
500 ml butelka z ręcznym rozpylaczem 10 x 500 ml 311000-500M
1 L butelka z ręcznym rozpylaczem 10 x 1 L 311000-001L
5 L kanister 3 x 5 L 311000-005L
10 L kanister 1 x 10 L 311000-010L

DOZOWNIKI

Głowica rozpylająca do butelek 500 ml i 1 L z ręcznym rozpylaczem, głowica spieniająca do butelki 1 L, pompka dozująca do kanistra 5 i 10 L, otwieracz do kanistra, kran do kanistra.

UWAGI

Produkt łatwopalny. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Podczas stosowania preparatu nie palić tytoniu. Trzymać z dala od źródeł ognia. W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać natychmiast dużą ilością wody i ewentualnie zasięgnąć porady lekarz. Nie wdychać par/ aerozolu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować maksymalnie 50 ml na m2. W zamkniętym pomieszczeniu maksymalna wartość nie powinna przekraczać 100 ml/m2 powierzchni. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Używać środków dezynfekcyjnych w sposób bezpieczny. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki oraz etykietę na opakowaniu.

MIKROBIOLOGIA

Descosept AF Lemon działa:

 • bakteriobójczo (włącznie z MRSA)
 • prątkobójczo
 • grzybobójczo (C. albicans) / drożdżobójczo
 • wirusobójczo włącznie z HBV / HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, wirusem grypy, Noro

CZAS DZIAŁANIA

Bakterie, (włącznie z MRSA), grzyby (C. albicans)/ drożdżobójcze wg DGHM/ ÖGHMP/ VAH
(* na liście DGHM / VAH w kolumnie 5 min.)
konc. 1 min*.
Tbc konc. 1 min.
Aspergillus niger konc. 30 min.
skuteczny wobec wszystkich wirusów otoczkowych, takich jak: Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy wg wytycznych RKI konc. 30 sek.
Rota, Adeno konc. 1 min.
Noro (MNV) konc. 5 min.

CZAS DZIAŁANIA WG. NORM EUROPEJSKICH

EN 1040 działanie bakteriobójcze EN 1650 działanie grzybobójcze EN 1276 działanie bakteriobójcze EN 13697 działanie bakteriobójcze i grzybobójcze
konc.
30 sekund
konc.
1 minuta
konc.
1 minuta
konc.
1 minuta

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 42,0 g etanolu, 0,05 g chlorek dwudecylodwumetyloamoniowy

EKSPERTYZY

Dr Pitten, higienista, Giessen: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH.
Dr. Suchomel, higienista, Wien: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH.
Dr. Steinmann, wirusolog, Brema: Ekspertyzy dot. skuteczności niszczenia wirusów: Adeno z dn. 03.05.2001; Vaccinia 12.12.2005; BVDV 12.12.2005.
Prof. Dr. Werner, higienista, Schwerin: Ekspertyza dot. skuteczności prątkobójczej, 12.04.1999. Ekspertyza dot. skuteczności niszczenia wirusów Noro (MNV) wg normy EN 14476. Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej wg normy EN 1040. Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej wg normy EN 1276. Ekspertyza dot. skuteczności drożdżobójczej wg normy EN 1650. Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej i drożdżobójczej wg normy EN 13697. Dr. Voss, Dermatest, Münster: Ekspertyza dermatologiczna (test Epicutan).
Konrad Hornschuch, AG: Opinia dot. dezynfekcji materiałów min. „sztucznej skóry” preparatem Descosept AF, 09.08.2005.
Bergé & Co. GmbH, Versmold: potwierdzenie producenta o możliwości stosowania preparatu Descosept AF do mat dezynfekcyjnych MM.
Dr. Brill, higienista, Hamburg: Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Descosept AF użytego w systemie Desco Wipes, 08.11.2006. Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni chustami Desco Wipes nasączonymi preparatem Descosept AF, 21.03.2007. Badanie dot. stałości mikrobiologicznej preparatu Descosept AF użytego w systemie Eco Wipes.
Prof. Dr. Schubert, higienista, Frankfurt: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg wytycznych DGHM / VAH, 27.11.2000.
Prof. Dr. Wille / Dr. Färber, higienista, Giessen: Ekspertyza dot. dezynfekcji powierzchni wg DGHM / VAH zgodnie z normą pr EN 13697, 03.08.2005.

REJESTRACJA

Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych DGHM / VAH.
Figuruje na aktualnej liście środków dezynfekcyjnych ÖGHMP.
Figuruje na liście IHO (Stowarzyszenie Higieny i Ochrony Powierzchni Przemysłowych).
Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych: PL/DR 005741.
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Produkty firmy Dr. Schumacher GmbH produkowane są według nowoczesny, bezpiecznych i przyjazny dla środowiska procesów. Zgodność z wysokimi normami gwarantuje bardzo dobrą jakość produktów. Firma Dr. Schumacher GmbH posiada certyfikaty zgodnie z normą DIN EN ISO 13485, DIN EN 9001, DIN EN 14001 i OHSAS 18001 oraz posiada zatwierdzony system zarządzania środowiskiem (EMAS).

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld