Perfektan PAA

Powrót
PERFEKTAN PAA Skoncentrowany komponent bazowy i aktywator Koncentrat w płynie do manualnej dezynfekcji narzędzi
  • Do endoskopów sztywnych i giętkich
  • Natychmiastowa aktywacja
  • Pełne spektrum działania
Właściwości produktu
PERFEKTAN® PAA to wysoce skuteczny koncentrat do dezynfekcji manualnej wszelkiego rodzaju instrumentów chirurgicznych. Płynna dwuskładnikowa formuła koncentratu PERFEKTAN® PAA umożliwia natychmiastową aktywację i pozwala uniknąć długiego procesu przygotowywania roztworów roboczych z produktów proszkowych.
PERFEKTAN® PAA osiąga największą skuteczność po połączeniu aktywatora kwasu nadoctowego w płynie i składnika bazowego. PERFEKTAN® PAA nadaje się do dezynfekcji narzędzi we wszystkich przypadkach nawet przy najwyższych zanieczyszczeniach organicznych oraz w przypadkach kiedy użytkownik wymaga maksymalnej skuteczności i szybkiego działania.
Obszar zastosowania
Do manualnego wstępnego mycia endoskopów przed dezynfekcją termiczno-chemiczną.
Do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju urządzeń medycznych (instrumenty chirurgiczne, urządzenia anestezjologiczne) oraz endoskopów sztywnych i giętkich.
Właściwości mikrobójcze:
  • bakteriobójcze, włączając MRSA
  • prątkobójcze
  • drożdżobójcze
  • grzybobójcze
  • wirusobójcze
  • sporobójcze
Sposób użycia
Aby przygotować roztwór roboczy o stężeniu 1% należy całą zawartość 2 butelek o pojemności 100ml każda rozcieńczyć w 9,8l wody (odpowiednio dla stężenia 2% w 4,8l wody). Skoncentrowana baza i aktywator muszą zawsze być używane razem.
WAŻNE: Należy upewnić się, że podczas wlewania całej zawartości dwóch butelek do wody baza i aktywator nie mają ze sobą kontaktu. Obydwie butelki muszą być całkowicie opróżnione. Nie należy przekraczać stężenia i czasu kontaktu.
Dozowanie 1% 2%
5 litrów (do 4,8 L wody) -- 1 x zestaw butelek
10 litrów (do 9,8 lub 9,6 L wody) 1 x zestaw butelek 2 x zestaw butelek
Stężenia i czasy działania
Właściwości mikrobójcze 1 min. 5 min. 15 min. 30 min. 60 min.
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (bakterie, drożdże) warunki brudne 2,0% 1,0%
Skuteczność wobec wszystkich wirusów osłonkowych i bezosłonkowych, włączając HBV/ HIV/ HCV zgodnie z EN 14476 warunki czyste 2,0%
Wirus Polio 2,0%
Wirus Adeno 1,0%
Wirus Noro (MNV) 1,0%
Sporobójcze (Clostridium difficile) Warunki brudne 2,0% 1,0%
Stężenia i czasy działania wg norm europejskich
Właściwości mikrobójcze 1 min. 5 min. 15 min. 30 min. 60 min.
EN 13727 bakteriobójcze, warunki brudne 0,5%
EN 13624 drożdżobójcze, warunki brudne 1,0% 0,5%
EN 14348 (M. Terre) prątkobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
EN 14348 (M. avium) Mykobakteriobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
EN 14561 bakteriobójcze, warunki brudne 1,0%
EN 14562 drożdżobójcze, warunki brudne 1,0% 0,5%
EN 14563 (M. terrae) prątkobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
EN 14563 (M. avium) Mykobakteriobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
EN 13704 (C. difficile) sporobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
Kompatybilność materiałowa
Nie nadaje się do stosowania na:
Aluminium; Aluminium anodowanym; Poliwęglanie (PC)
ABS ( polimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Skład
Baza:
5% kwasu nadoctowego
25% nadtlenku wodoru
Aktywator:
Niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%
Fosfoniany < 5%
Status produktu
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.
Dostępne opakowania
Pojedyncze opakowanie Opakowanie zbiorcze Nr katalogowy
2 x 100ml 4 x 2
Ekspertyzy
Prof. H.-P. Werner, higienista, Schwerin: ekspertyza dot. dezynfekcji narzędzi zgodnie z wytycznymi DGHM/VAH.
Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej i mykobakteriobójczej wg EN 13727, EN 13624, EN 14348.
Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej i mykobakteriobójczej wg EN 14561, EN 14562, EN 14563.
Ekspertyza dot. skuteczności sporobójczej (Clostridium difficile) wg EN 13704.
Dr J. Steinmann, wirusolog, Bremen: ekspertyza dot. skuteczności wirusobójczej zgodnie z EN 14476 (2013) włączając wirusy Polio, Adeno, Noro (MNV).
Producent
Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfel
Informacje dodatkowe
Baza: Nadtlenek wodoru; Kwas octowy; Kwas nadoctowy Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): zdjąć natychmiast części garderoby zabrudzone produktem. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku styczności lub złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
Aktywator:
Wodorotlenek sodu; Alkohol oksyetylenowany C9-C11. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w cookies, kliknij w prawy górny róg tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.