Perfektan active

Powrót

PERFEKTAN ENDO Koncentrat w proszku na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji narzędzi

  • Działanie wirusobójcze wg RKI/DVV
  • Szeroka kompatybilność materiałowa
  • Doskonałe właściwości myjące
  • Całkowicie rozpuszczalny

TYP PREPARATU

PERFEKTAN® active to wysoce skuteczny koncentrat w proszku, przeznaczony do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju instrumentów medycznych. Produkt ten jest nisko pylącym proszkiem, którzy szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie gwarantując skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. PERFEKTAN® active to produkt na bazie kwasu nadoctowego wygenerowanego w łagodnym roztworze alkalicznym. Łączy on w sobie doskonałe właściwości mikrobójcze i wysoką kompatybilność materiałową. Stosowanie środka PERFEKTAN® active zapobiega utrwalaniu się pozostałości i umożliwia bezpieczną dezynfekcję, nawet w trudnych warunkach. PERFEKTAN® active jest idealnym rozwiązaniem w przypadku trudnych warunków mycia.

ZASTOSOWANIE

Do wstępnego mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją termiczno-chemiczną.

Do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi medycznych (narzędzia chirurgiczne, osprzęt anestezjologiczny) oraz endoskopów sztywnych i giętkich.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować gotowy do użytku roztwór zgodnie z tabelą dozowania, przy pomocy załączonej miarki i używając wody o temperaturze <30oC.

PERFEKTAN® active jest odpowiedni do dezynfekcji przez zanurzenie oraz do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Czas dezynfekcji w ultradźwiękach należy ustawić zgodnie z zaleceniami producenta i nie należy przekraczać temperatury 30oC. Preparat jest kompatybilny z wodą o wszystkich stopniach twardości,

Dezynfekcja i mycie endoskopów

Zanurzyć instrumenty bezpośrednio po użyciu i oczyścić mechanicznie w sposób odpowiedni dla danego typu urządzenia i zaleceń producenta.

Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie i zagłębienia są całkowicie zwilżone i nie powstały pęcherzyki powietrza.

Upewnić się, że czas kontaktu, stężenie roztworu i zalecenia producenta odnośnie mycia ręcznego są zgodne z normą DIN EN ISO 17664. Po użyciu należy przepłukać instrumenty wodą demineralizowana.

Roztwór roboczy musi być wymieniony po 8 godzinach lub w przypadku wystąpienia widocznego zabrudzenia.

SKŁAD

Substancje czynne:

kwas nadoctowy (in-situ) > 850 ppm (roztwór 1%).

Składniki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/EC:

PERFEKTAN® active zawiera:

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,

fosfoniany, >30% nadwęglan sodu

DANE FIZYKO - CHEMICZNE

Wygląd:                                   białawy proszek

Gęstość objętościowa:           800 g/L

pH (roztwór 1%):                    ok. 9

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Pojedyncze opakowanie Opakowanie zbiorcze Nr. katalogowy
Pojemnik 1 kg 6 121000-001L
Saszetka 40 g 100 121000-002L

DOZOWNIKI

Miarka (20g)

UWAGI

Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Utylizować zawartość/opakowanie w lokalnym punkcie zbiorczym. Całkowicie puste pojemniki należy oddać do recyclingu.

Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.

 

ekspertyzy

Prof. H.-P. Werner, higienista, Schwerin: ekspertyza dot. skuteczności wirusobójczej wg wytycznych RKI/DVV 2008, włączając wirusy Polio, Adeno, Papova, Polyoma i Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności sporobójczej (Clostridium difficile) wg EN 13704.

Dr. M. Suchomel, higienista, Wiedeń: Opinia eksperta dot. dezynfekcji powierzchni zgodnie z wytycznymi DGHM/ VAH/ EN 13727/ EN 13624/ EN 14561/ EN 14562.

Dip. Biol. T. Koburger, higienista, Greifswald: Ekspertyza dot. dezynfekcji instrumentów wg wytycznych DGHM/ VAH. Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej i grzybobójczej wg EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563.

REJESTRACJA

Na aktualnej liście środków do dezynfekcji DGHM/VAH

Na aktualnej liście środków do dezynfekcji ÖGHMP.

Na liście wirusobójczych środków do dezynfekcji IHO (www.iho-viruzidie-liste.de).

Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC..

PRODUCENT

Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

Do pobrania

Instru Plus (282,75 KB)
Pobierz
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w cookies, kliknij w prawy górny róg tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.