Perfektan Activ

Powrót
PERFEKTAN active Koncentrat w proszku do dezynfekcji narzędzi na bazie kwasu nadoctowego
  • Działanie wirusobójcze wg RKI/DVV
  • Szeroka kompatybilność materiałowa
  • Doskonałe właściwości myjące
  • Całkowicie rozpuszczalny
Właściwości produktu
PERFEKTAN® active to wysoce skuteczny koncentrat w proszku, przeznaczony do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju instrumentów medycznych. Produkt ten jest nisko pylącym proszkiem, którzy szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie gwarantując skuteczność i bezpieczeństwo stosowania. PERFEKTAN® active to produkt na bazie kwasu nadoctowego wygenerowanego w łagodnym roztworze alkalicznym. Łączy on w sobie doskonałe właściwości mikrobójcze i wysoką kompatybilność materiałową. Stosowanie środka PERFEKTAN® active zapobiega utrwalaniu się pozostałości i umożliwia bezpieczną dezynfekcję, nawet w trudnych warunkach. PERFEKTAN® active jest idealnym rozwiązaniem w przypadku trudnych warunków mycia.
Obszar zastosowania
Do wstępnego mycia manualnego endoskopów przed dezynfekcją termiczno-chemiczną. Do manualnej dezynfekcji wszelkiego rodzaju narzędzi medycznych (narzędzia chirurgiczne, osprzęt anestezjologiczny) oraz endoskopów sztywnych i giętkich.
Właściwości mikrobójcze:
  • bakteriobójcze, włączając MRSA
  • prątkobójcze
  • drożdżobójcze
  • grzybobójcze
  • wirusobójcze wg wytycznych RKI/DVV
  • sporobójcze
Stężenia i czasy działania
Właściwości mikrobójcze 1 min. 5 min. 15 min. 30 min. 60 min.
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (bakterie, drożdże) warunki brudne 1,0%
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (prątki) warunki brudne 2,0% 1,0%
Dezynfekcja narzędzi zgodnie z DGHM/VAH (grzyby, Aspergillus brasiliensis) warunki brudne 3,0% 2,0%
Skuteczność wobec wszystkich wirusów osłonkowych i bezosłonkowych, włączając HBV/ HIV/ HCV zgodnie z RKI/DVV 2,0% 1,0%
Wirus Polio 2,0% 1,0%
Wirus Adeno 0,5%
Wirus Papova /SV40 1,0% 0,5%
Wirus vaccinia 0,25%
Sporobójcze (Clostridium difficile) Zgodnie z EN 13704 2,0% 1,0% 0,5%
Stężenia i czasy działania wg norm europejskich
Właściwości mikrobójcze 1 min. 5 min. 15 min. 30 min. 60 min.
EN 1040 bakteriobójcze 0,5%
EN 1275 drożdżobójcze 0,5%
EN 1275 (A. brasiliensis) grzybobójcze 1,5%
EN 13727 bakteriobójcze, warunki brudne 1,0%
EN 13624 bakteriobójcze, warunki brudne 1,0%
EN 13624 (A. brasiliensis) bakteriobójcze, warunki brudne 2,0% 1,5% 1,0%
EN 14348 (M. Terre) bakteriobójcze, warunki brudne 2,0% 1,0%
EN 14561 bakteriobójcze, warunki brudne 0,5%
EN 1275 drożdżobójcze, warunki brudne 0,5%
EN 14562 (A. brasiliensis) grzybobójcze, warunki brudne 1,5% 1,0%
EN 14563 (M. terrae) prątkobójcze, warunki brudne 1,5% 1,0%
EN 13704 (C. difficile) sporobójcze, warunki czyste 2,0% 1,0% 0,5%
Sposób użycia
Przygotować gotowy do użytku roztwór zgodnie z tabelą dozowania, przy pomocy załączonej miarki i używając wody o temperaturze < 30oC. PERFEKTAN® activejest odpowiedni do dezynfekcji przez zanurzenie oraz do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Czas dezynfekcji w ultradźwiękach należy ustawić zgodnie z zaleceniami producenta i nie należy przekraczać temperatury 30oC. Preparat jest kompatybilny z wodą o wszystkich stopniach twardości,
Dezynfekcja i mycie endoskopów
Zanurzyć instrumenty bezpośrednio po użyciu i oczyścić mechanicznie w sposób odpowiedni dla danego typu urządzenia i zaleceń producenta. Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie i zagłębienia są całkowicie zwilżone i nie powstały pęcherzyki powietrza. Upewnić się, że czas kontaktu, stężenie roztworu i zalecenia producenta odnośnie mycia ręcznego są zgodne z normą DIN EN ISO 17664. Po użyciu należy przepłukać instrumenty wodą demineralizowana.
Roztwór roboczy musi być wymieniony po 8 godzinach lub w przypadku wystąpienia widocznego zabrudzenia.
Dozowanie 1% 2%
4 litry 2 x 20g 4 x 20g
4 litry 1 x 40 g 2 x 40 g
8 litrów 4 x 20g 8 x 20g
8 litrów 2 x 40g 4 x 40g
Dezynfekcja wirusobójcza wszelkiego typu narzędzi medycznych
Po ręcznym myciu narzędzia należy dokładnie przepłukać wodą a następnie zanurzyć w roztworze roboczym PERFEKTAN® activetak, aby roztwór miał dostęp do wszystkich powierzchni i zagłębień. Po upływie zalecanego czasu kontaktu należy wyjąć instrumenty i przepłukać je wodą, wysuszyć i jeśli jest to konieczne poddać sterylizacji. Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń producenta dotyczących mycia i dezynfekcji.
Roztwór roboczy należy wymieniać codziennie (8 godzin).
Skład
Substancje czynne:
kwas nadoctowy (in-situ) > 850 ppm (roztwór 1%).
Składniki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie detergentów 648/2004/EC:
PERFEKTAN® activezawiera:
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne,
fosfoniany, >30% nadwęglan sodu
Status produktu
Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z wytycznymi UE 93/42 EEC.
Kompatybilność materiałowa
PERFEKTAN® activema doskonałą kompatybilność materiałowa; jest odpowiedni do stosowania na powierzchniach szklanych, metalowych, plastikowych i na endoskopach.
Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach z anodowanego aluminium i poliwęglanu.
Ekspertyzy
Prof. H.-P. Werner, higienista, Schwerin: ekspertyza dot. skuteczności wirusobójczej wg wytycznych RKI/DVV 2008
Informacje dodatkowe
Może intensyfikować pożar; utleniacz. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Utylizować zawartość/opakowanie w lokalnym punkcie zbiorczym. Całkowicie puste pojemniki należy oddać do recyclingu.
Produkt wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Wpis na liste
Na aktualnej liście środków do dezynfekcji ÖGHMP.
Na liście wirusobójczych środków do dezynfekcji IHO (www.iho-viruzidie-liste.de).
Dane fizyko-chemiczne
Wygląd: białawy proszek
Gęstość objętościowa: 800 g/L
pH (roztwór 1%): ok. 9
Dostępne opakowania
Pojedyncze opakowanie Opakowanie zbiorcze Nr katalogowy
Pojemnik 1 kg 6
Saszetka 40g 100
Dozowniki
Miarka (20g)
Ekspertyzy
Prof. H.-P. Werner, higienista, Schwerin: ekspertyza dot.
skutecznosci wirusobójczej wg wytycznych RKI/DVV 2008, włączając wirusy Polio, Adeno, Papova, Polyoma i Vaccinia. Ekspertyza dot. skuteczności sporobójczej (Clostridium difficile) wg EN 13704. Dr. M. Suchomel, higienista, Wiedeń: Opinia eksperta dot. dezynfekcji powierzchni zgodnie z wytycznymi DGHM/ VAH/ EN 13727/ EN 13624/ EN 14561/ EN 14562.
Dip. Biol. T. Koburger, higienista, Greifswald: Ekspertyza dot. dezynfekcji instrumentów wg wytycznych DGHM/ VAH. Ekspertyza dot. skuteczności bakteriobójczej, drożdżobójczej, prątkobójczej i grzybobójczej wg EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563.
Informacje dotyczące przechowywania
Przy odpowiednim przechowywaniu produkt zachowuje swoje właściwości przez okres do 2 lat.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.
Utylizacja pozostałości: patrz MSDS.
Informacje o ochronie środowiska
Środki firmy Dr. Schumacher GmbH są produkowane zgodnie z nowoczesnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi dla środowiska procesami oraz spełniają normy wysokiej jakości.
Producent
Dr Schumacher GmbH
Am Roggenfeld 3
D-34323 Malsfeld

Do pobrania

Perfektan Activ (304,54 KB)
Pobierz
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartych w cookies, kliknij w prawy górny róg tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.