Chirurgia sercowo-naczyniowa


Wykorzystanie endoskopów w kardiochirurgii jest doceniane ze względu na organicznie traumatyzacji pacjenta, poszerzenie możliwości wizualizacji pola operacyjnego oraz dodatkowych walorów związanych z dokumentacją i edukacją. Metody minimalnie inwazyjne w kardiochirurgii z wykorzystaniem endoskopów w wielu przypadkach mogą stanowić alternatywę dla procedur wykonywanych w sposób klasycznych. Zalety takie jak utrzymanie stabilności klatki piersiowej dzięki wyeliminowaniu sternotomii, szybsza mobilizacji pacjenta, organicznie problemów związanych z gojeniem się ran pooperacyjnych, a także znacznie lepsze rezultaty kosmetyczne są mocnymi argumentami przemawiającymi za tymi metodami terapii.

Zakres produktów firmy KARL STORZ dla kardiochirurgii obejmuje:

  • endoskopy do operacji zastawek serca oraz ablacji przezskórnej, w tym wideoendoskopy 3D FULL HD, endoskop o zmiennym kącie patrzenia EndoCAMeleon,
  • endoskopowe systemy do pobierania żyły odpiszczelowej i tętnicy promieniowej,
  • endoskopy i instrumenty od laparoskopowych operacji aorty,
  • retraktor do MIDCAB.